Reklama [góra]

Siekierki znane i nieznanie


Ponad 70 osób przybyło w piątkowy wieczór 20 listopada do Siekierek na wieczornicę zorganizowaną przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Sołtysa Sołectwa Siekierki – Franciszka Liszkę. Spotkanie w obszernej piwnicy domu zbudowanego na początku ubiegłego stulecia zdominowały prezentacje dawnych fotografii i opowieści o historii bliskiej i dalekiej.


Przybyli  mieszkańcy i pasjonaci z całego regionu, żywo komentowali archiwalne fotografie, przywoływane w kolejnych, trzech prezentacjach. Dr Piotr Maliński z Katedry Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego wprowadził zebranych w tematykę odrzańskich promów i żeglugi na Odrze w wykładzie pt.: „Przeprawy promowe w północnej części Kotliny Freienwaldzkiej - historia i współczesność”,  Robert Michalak z Poznania szczegółowo scharakteryzował historię mostów w Siekierkach oraz kolejowej, zapasowej  przeprawy strategicznej na Odrze a niżej podpisany przedstawił prezentację multimedialną pt. Siekierki – historia znikania.

Podczas dyskusji uczestników spotkania, udało się ustalić gdzie dokładnie stały, pokazywane na zdjęciach dawne zabudowania, nieistniejącej już osady Trutwiniec/ Eichhornmuhle. Nieoceniony ukazał się zbiór pocztówek pana Rafała Kubicy z Mieszkowic.

Podczas piątkowego wieczoru przedstawiono wiele ciekawostek, które nie zawsze były znane samym mieszkańcom Siekierek.  Zaprezentowana najnowsza publikacja niemieckiego badacza dr Thomasa Wagnera, poświęcona Siekierkom, ukazała zebranym nieznane wcześniej  spojrzenie oczyma byłych mieszkańców. Siekierki, wcześniej miejscowość letniskowa – odwiedzana m.in. przez berlińczyków - obecnie ma szansę na rozwój właśnie poprzez usługi skierowane do turystów. Ważnym głosem podczas spotkania było wystąpienie Burmistrz Cedyni – pani Gabrieli Kotowicz, która poinformowała widzów o planach gminy związanych z budową świetlicy i schroniska oraz wykorzystania mostu do utworzenia polsko-niemieckiej ścieżki rowerowo-pieszej.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.