Reklama [góra]

II powiatowy konkurs profilaktyczny


1 grudnia odbył się organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny. W konkursie wzięli udział uczniowie powiatu gryfińskiego klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Nagrody oraz dyplomy dla uczestników konkursu zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie oraz Radę Rodziców przy ZSP w Chojnie. W tym roku szkolnym konkurs został objęty patronatem przez Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Gryfinie.

Do konkursu przystąpiło pięć drużyn: Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Baniach, Gimnazjum nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Konkursowi przewodziła komisja w składzie:
1. Przewodnicząca komisji – Hanna Domagalska (przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryfinie ),
2. Monika Baczyńska-Padjasek ( przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gryfinie),
3. asp. sztab. Anna Przybylska (asystenta ds. nieletnich Komisariatu Policji w Chojnie),
4. Barbara Pawełczak (przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Dyrektor szkoły, Adriana Salamończyk uroczyście powitała przybyłych uczniów oraz gości. W krótkim wprowadzeniu została przedstawiona historia organizowanych przez ostanie lata Powiatowych Konkursów Wiedzy o HIV/AIDS. W ubiegłym roku szkolnym odbyła się pierwsza edycja Powiatowego Konkursu Profilaktycznego promującego zdrowy styl życia. Kontynuuje on cele poprzedniego konkursu, jednocześnie wprowadza treści poszerzające problem profilaktyki o uzależnienia, negatywne skutki zachowań ryzykownych, kształtowanie postaw asertywnego zachowania w sytuacjach niosących zagrożenie oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.

II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny składał się z dwóch etapów. Pierwsza runda polegała na zadawaniu pytań każdej, trzyosobowej drużynie. Runda druga polegała
na przedstawieniu przez zespoły dwóch zadań praktycznych: transparentu promującego hasło antydopalaczowe i ustnej jego interpretacji. Pierwsze zadanie było oceniane za estetykę wykonania, oryginalność i jasność przekazu. Drugie za zgodność z tematem oraz właściwe
i wyczerpujące uzasadnienie hasła.

W tegorocznej edycji II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego:
- I miejsce zdobyła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Baniach,
- II miejsce zajęła drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach,
- III miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

Laureatom dyplomy oraz nagrody wręczyła mgr inż. Wioletta Rożko - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie i Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Po ogłoszeniu wyników konkursu odbyła się prelekcja nt. przyczyn, skutków oraz regulacji prawnych zażywania środków zastępczych, tzw. "dopalaczy", którą poprowadziła pani asp. sztab. Anna Przybylska. Brali w niej udział uczestnicy konkursu wraz
z nauczycielami. Celem prelekcji było uświadomienie młodym ludziom niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy.

Podczas II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego można było obejrzeć wystawę plakatów profilaktycznych wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Chojnie. Prace powstały na przełomie ostatnich sześciu lat i prezentują dorobek laureatów wojewódzkiego konkursu „Profilaktyka oczami młodzieży”, organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie wraz z Urzędem Marszałkowskim województwa zachodniopomorskiego i Fundacją Razem Bezpieczniej.

W dniu konkursu został również przeprowadzony antydopalaczowy happening. Wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły oraz uczestnicy II Powiatowego Konkursu Profilaktycznego uczestniczyli w marszu przez nasze miasto z transparentami promującymi hasła antydopalaczowe.

II Powiatowy Konkurs Profilaktyczny oraz antydopalaczowy happening to inicjatywy, które zostały zgłoszone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w ramach przyłączenia się ZSP w Chojnie do akcji profilaktycznej „Dopalacze kradną życie”, w celu rozpowszechniania dobrych praktyk, które są podejmowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w zakresie uświadamiania młodym ludziom niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy.

Serdecznie dziękujemy Komendantowi Komisariatu Policji w Chojnie, panu mł. insp. Miłoszowi Bogdańskiemu oraz Komendantowi Straży Miejskiej, panu Piotrowi Bajsarowicz, za zabezpieczenie przemarszu naszej społeczności szkolnej ulicami Chojny.


pedagog szkolny
mgr Karolina Kubowicz

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.