Reklama [góra]

Powiat z budżetem na 2016 rok


Jednogłośnie radni Rady Powiatu w Gryfinie uchwalili projekt budżetu powiatu na 2016 rok. Sesja budżetowa odbyła się w czwartek 21 stycznia. 

Dochody budżetu ustalono w kwocie 71 421 588,67 złotych, Wydatki wyniosą 74 051 588,67 złotych. Planowany deficyt w kwocie 2 630 000,00 złotych ma zostać pokryty z wolnych środków, jako nadwyżki na rachunku bieżącym oraz kredytu.

Starosta gryfiński Wojciech Konarski podkreślił, że kredyt będzie ostatecznością. W roku 2015 w planach również było zaciągnięcie kredytu na kwotę 1 miliona złotych, jednak ostatecznie nie było potrzeby skorzystania z tych środków.

Budżet został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie.

Ponad 10 milionów złotych na inwestycję drogowe

Powiat planuje w 2016 roku realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa na kwotę 10 900 000,00 złotych, będzie to między innymi przebudowa drogi tranzytowej w Gryfinie, przebudowa drogi powiatowej na odcinku Trzcińsko Zdrój - Białęgi oraz Trzcińsko Zdrój - Antonowice, przebudowa drogi Golice - Stara Rudnica oraz kilku innych na terenie gminy Gryfino.

Inwestycje w szkoły 

W planach inwestycyjnych znajdują się również takie zadania jak wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Dworcowej w Chojnie, modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie,  przebudowę ogrodzenia w ZSP w Chojnie czy modernizację budynku internatu oraz parkingu SOSW w Chojnie.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.