Reklama [góra]

Spotkanie władz samorządowych z dyrektorami placówek oświatowych w Trzcińsku Zdróju


W środę 20 stycznia w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju odbyło się spotkanie władz samorządowych z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Trzcińsko Zdrój.

Ważnym punktem zebrania było omówienie najważniejszych zapisów Ustawy z dn. 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Ponadto omówiono propozycje kryteriów rekrutacyjnych oraz finansowanie oświaty w roku 2016.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.