Reklama [góra]

Dokumenty wyrzucone razem z materiałami budowlanymi


Na dokumenty, materiały biurowe i pozostałości materiałów budowlanych natknął się podczas spaceru jeden z naszych czytelników w okolicach Chojny. Śmieci pochodzą z remontu jednej z instytucji. 

Odpady znajdowały się na prywatnym terenie, pomimo tego po naszej interwencji zostały zabrane, jak poinformowała nas firma wykonująca prace remontowe - śmieci były tam chwilowo składowane na czas prac budowlanych. 

Wśród odpadów znajdowały się firmowe długopisy i dokumenty, nie zawierały one jednak żadnych wrażliwych danych w tym danych petentów.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.