Reklama [góra]

Konkurs na "witacz" dla gminy Cedynia


Burmistrz Cedyni ogłasza otwarty konkurs na „Projekt witaczy dla Gminy Cedynia". Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu promocyjno-informacyjnego znaku Gminy Cedynia - charakterystycznego elementu małej architektury tzw. witacza, który zostanie ustawiony przy drogach wjazdowych do Gminy Cedynia.

Celem konkursu jest wyłonienie propozycji artystycznej formy przestrzennej, trwale związanej z gruntem, pełniącej funkcję wizytówki Gminy Cedynia, inspirowanej kulturą i historią, informującej w sposób czytelny o unikatowym charakterze gminy.

Konkursowy projekt witacza musi zawierać: opis koncepcji oraz wizualizację projektu graficznego w kontekście przestrzennym.

Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2016 r.
Uczestnicy:
Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób powyżej 18 roku życia, w tym: do profesjonalnych agencji reklamowych, projektantów, grafików, studentów kierunków artystycznych i architektonicznych. Zgłoszone prace muszą być pracami autorskimi, wcześniej nienagradzanymi oraz nierealizowanymi.
nagroda:

Za najlepszy projekt, laureat Konkursu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1.500,00 zł brutto.

„Witacz” czyli konstrukcja z nazwą, herbem, zwykle z napisem powitalnym, umieszczona przy wjeździe do miasta lub regionu; to przestrzenna instalacja informacyjno – reklamowo - promocyjna, umieszczana przy drogach wjazdowych i wyjazdowych do miejscowości oraz na granicach regionów. W ostatnim czasie staje się coraz bardziej popularną formą promocji miast, a sam witacz z tablicy informacyjnej staje się formą artystyczną.
Projekt witacza opracowany zostanie dla trzech lokalizacji: droga 124 w Osinowie Dolnym (granica Państwa: Osinów Dolny/ Hohenwunzen); droga 124 granica administracyjna z Gminą Chojna (na wysokości miejscowości Orzechów – Łaziszcze); droga 126 granica administracyjna z Gminą Mieszkowice (na wysokości miejscowości Siekierki – Cmentarz Wojenny w Starych Łysogórkach).

Kryteria oceniania projektów:
- kreatywność, oryginalność
- wykorzystanie elementów jednoznacznie kojarzących się z Gminą Cedynia lub propozycja nowych, ciekawych symboli
- walory estetyczne i architektoniczne

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.