Reklama [góra]

Ożywić most Siekierki - Neurüdnitz


Atrakcja szlaków rowerowych, a także miejsce na ptasie fotołowy, m.in. na Puchacza Bubo-Bubo. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczął prace nad adaptacją najdłuższego mostu na Odrze, mostu Siekierki – Neurüdnitz, który docelowo ma być wzbogacony o ścieżkę rowerową, chodniki i platformy widokowe. Szczegóły poznaliśmy podczas konferencji prasowej z udziałem marszałka Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Jarosława Rzepy, która była okazją do podpisania listu intencyjnego lokalnego partnerstwa w sprawie współpracy przy podnoszeniu estetyki krajobrazu oraz infrastruktury turystycznej na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.
 
- Zmienia się turystyka. Czas wakacji chcemy spędzać aktywnie i jako region turystyczny powinniśmy odpowiadać na te potrzeby. Jest zapotrzebowanie na niebanalne miejsca i historie. Most w Siekierkach spełnia te warunki, tu będą się rozpoczynały tworzone przez nas szlaki rowerowe. Dzisiejsze porozumienie to rozpoczęcie prac nad stworzeniem ciekawego produktu turystycznego, który pozwoli odkryć już nie tylko pas nadmorski, ale również południe naszego województwa i Gminę Cedynia – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Gelbewicz.


Most łączący Siekierki i Neurüdnitz znajduje się w odległości 77 km od Szczecina i 66 km od Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Wokół jego 785 metrową konstrukcji rozciągają się tereny starorzecza Odry nazywane Kostrzyneckim Rozlewiskiem. To wyjątkowo cenne, naturalne rozlewisko Odry w Cedyńskim Parku Krajobrazowym, część transgranicznego kompleksu przyrodniczego, położonego wzdłuż koryta Odry, znanego po stronie polskiej i niemieckiej jako Unikalna Dolina Dolnej Odry. Obszary te objęte są ochroną siedliskową i ptasią w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

- Realizacja tego projektu pozwoli na poznanie jednego, wyjątkowego mieszkańca Pomorza Zachodniego. Kostrzyneckie Rozlewisko to miejsce występowania puchacza Bubo-Bubo, unikatowego gatunku. Teraz będziemy mogli go pokazywać, ale i inne okazy bo koryto Odry to miejsce występowania wielu wspaniałych gatunków ptaków – dodał wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Pod względem wartości przyrodniczych to ostatni taki obszar w Europie, gdzie na tak dużym obszarze naturalne fluktuacje poziomu rzeki nie są regulowane sztucznie, a gospodarka człowieka ma wiele z charakteru ekstensywnego, koegzystującego z otaczającą ją naturą. Obecnie most jest nieużywany i obowiązuje na nim zakaz wstępu dla osób nieuprawnionych.

- Tu występuje ponad 170 unikalnych gatunków ptaków, tu polują bieliki, to miejsce lęgowe wielu gatunków. To Polska Amazonka, najmniej zmieniona dolina rzeczna w Europie. Tu przyroda rządzi się swoimi prawami. Nasi goście z Wielkiej Brytanii podkreślają że w ciągu całego życia, nie widzieli tylu gatunków ptaków jak podczas kilku wizyt na terenie naszego parku. To olbrzymi atut turystyczny, który z pewnością przyciągnie pasjonatów ptactwa i podróżników z Europy - wyjaśniała Dorota Janicka dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Rewitalizacja mostu to szansa na stworzenie wyjątkowej na skalę europejską atrakcji turystycznej, łączącej funkcję komunikacyjną i widokową, która przyciągnie do naszego województwa tysiące turystów, zwłaszcza z terenu Polski i Niemiec. Most został zgłoszony jako element łączący polskie i niemieckie szlaki rowerowe do proponowanej systemowej trasy rowerowej województwa zachodniopomorskiego „Tysiąca Jezior”. Udostępnienie mostu turystom pozwoli na obcowanie z dziką przyrodą i podziwianie niezwykłych, naturalnych krajobrazów. Uczestnicy konferencji prasowej podpisali list intencyjny lokalnego partnerstwa w sprawie współpracy przy podnoszeniu estetyki krajobrazu oraz infrastruktury turystycznej na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.


- Dzięki zaangażowaniu Samorządu Województwa zrealizujemy ważny projekt, który dla samej Gminy Cedynia byłby nie do udźwignięcia. To dla nas szansa na kolejną wielką atrakcję turystyczną. W imieniu mieszkańców województwa, dziękuję za zaangażowanie się w ten projekt finansowy – podkreślała Gabriela Kotowicz, Burmistrz Gminy Cedynia.

Starania, aby nieczynny most Siekierki - Neurüdnitz przywrócić do życia, jako połączenie pieszo-rowerowe szlaków turystycznych niemieckich i polskich, czynione są od 2004 roku. Teraz projekt będzie realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Gminą Cedynia oraz stroną niemiecką, reprezentowaną przez urząd Barnim-Oderbruch. W najbliższy piątek, od godziny 11, wizytę na terenie gminy Cedynia zaplanowała Komisja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego ds. Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej.

- Chcemy przekonywać by dobre pomysły i inicjatywy otrzymywały wsparcie w Województwie. Zapraszam media do udziału w tej wycieczce. Zobaczymy most w Siekierkach, wierzę że już niedługo stanie się on atrakcją turystyczną Pomorza Zachodniego. W planach mamy również m.in. wizytę na Górze Czcibora - zapraszała Ewa Dudar, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Koszt inwestycji szacuje się na ok. 6 mln zł., a jej przeprowadzenie ma być możliwe dzięki wsparciu ze środków programu Współpracy Terytorialnej Interreg VA. Aby inwestycja mogła ruszyć, musi powstać dokumentacja projektowa (koszt ok 200 tys. zł),. Niezbędne jest również uregulowanie kwestii prawnych. Gmina Cedynia musi przejąć most od PKP S.A. Następnie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, jako inwestor, otrzyma od właściciela mostu prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Po przeprowadzeniu prac, Gmina Cedynia przejmie obowiązki właścicielskie, włącznie z utrzymaniem trwałości projektu.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.