Reklama [góra]

Spotkanie mieszkańców Lubanowa


W ostatnim czasie wielu mieszkańców Lubanowa zwracało się z prośbą do Sołtys Marii Gałki o umożliwienie spotkania z przedstawicielem Związku Gmin Dolnej Odry w związku z kolejnym wzrostem opłat za świadczone usługi. 

Związek Gmin Dolnej Odry skupia 18 gmin naszego regionu, między innymi: Banie, Cedynia, Widuchowa. Na spotkanie przybyła również Wójt Gminy Banie Teresa Sadowska.

Mieszkańcy usłyszeli, że do końca marca ceny nie ulegną zmianie. W drugim kwartale br. zmieni się firma odbierająca odpady, być może wtedy zmienią się ceny dla mieszkańców. Podobnie jak w innych gminach należących do ZGDO, mieszkańcy muszą zakupić pojemniki.Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.