Reklama [góra]

Sprawdzamy samorząd: jakie diety otrzymują radni za swoją pracę?


Głównym obowiązkiem radnego jest praca społeczna. Nie mniej jednak radnym jako członkom organu kolegialnego przysługuje roszczenie o zwrot kosztów podróży i prawo do diety. Sprawdziliśmy więc jakie diety mają radni w poszczególnych gminach powiatu gryfińskiego.

Wysokość pensji przysługującej radnemu nie może w ciągu miesiąca przekroczyć półtorakrotnej kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

W minionym roku w cyklu artykułów z serii "Sprawdzamy samorząd" informowaliśmy o aktywność radnych w BaniachCedyni, Chojnie, Gryfinie, MoryniuMieszkowicach i Radzie Powiatu w Gryfinie.

Jakie diety otrzymują radni w poszczególnych gminach naszego powiatu?

Gmina Gryfino
Przewodnicząca - 1987,27 zł
Wiceprzewodniczący - 1589,81 zł
Radny, przewodniczący komisji - 1510,32 zł
Radny, członek dwóch komisji - 1457,33 zł
Radny, członek komisji - 1324,85 zł

Gmina Chojna
Przewodniczący - 1130 zł
Wiceprzewodniczący - 800 zł
Przewodniczący komisji - 800 zł
Radny będący członkiem dwóch komisji - 540 zł
Radny - 490 zł.

Do końca 2015 roku obowiązywały stawki:
Przewodniczący - 1320 zł
Wiceprzewodniczący, przewodniczący komisji - 1000 zł
Radny, członek dwóch komisji - 800 zł
Radny - 700 zł

Gmina Mieszkowice
Przewodniczący rady - 1320 zł 
Wiceprzewodniczący - 700 zł
Radny, przewodniczący komisji - 350 zł za posiedzenie
Radny, członek komisji - 300 zł za posiedzenie, kontrole

Gmina Moryń
Przewodniczący - 950 zł
Wiceprzewodniczący - 650 zł
Przewodniczący komisji - 450 zł
Radni - 350,00 zł

Gmina Cedynia
Przewodniczący - 1000 zł
Wiceprzewodniczący 700 zł
Przewodniczący komisji - 500 zł
Radny - 400 zł

Gmina Banie
Przewodniczącego - 1200 zł
Wiceprzewodniczącego - 600 zł
Przewodniczący komisji - 210 zł za udział w sesji lub posiedzeniu komisji
Radny - 180 zł za udział w sesji lub w posiedzeniu komisji

Gmina Widuchowa
Przewodniczący - 1230 zł
Przewodniczący komisji - 210 zł za udział w sesji i posiedzeniu komisji 
Radny - 190 zł dieta za udział w sesji i posiedzeniu komisji 

Powiat gryfiński
Przewodniczący Rady Powiatu, członkowie Zarządu Powiatu - 2 222,50 zł
Zastępca przewodniczącego Rady Powiatu, przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiat - 1 540,00 zł
Radny będący członkiem komisji Rewizyjnej - 1400 zł
Pozostali radni - 1312,50 zł

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.