Reklama [góra]

XII sesja Rady Miejskiej w Moryniu [foto]


Sesja w Moryniu rozpoczęła się przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej sesji oraz przestawieniem porządku obrad. Radni postanowili przesunąć punkty dotyczące sprawozdania z działalności OPSu w Moryniu, ZGKiM oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Następnie, burmistrz Gminy Moryń, Józef Piątek, przeprowadził sprawozdanie ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym. Burmistrz mówił o tym, że został złożony wniosek o remont drogi w Bielinie i Starym Objezierzu. Wybrana została również firma do opracowania planu zmniejszenia ilości spalin i dwutlenku węgla, sfinansowana ze środków z Unii Europejskiej. Poruszono też kwestię złego stanu technicznego wieży kościelnej w Mirowie.. Mówiono również o niebezpiecznej topoli stojącej na parkingu przy plaży jeziora Morzycko. Burmistrz wspominał o próbie porozumienia z właścicielem pałacu w Przyjezierzu, który został poproszony o uporządkowanie posesji. Dodatkowo, cała sprawa została zgłoszona do konserwatora zabytków. W sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, burmistrz poinformował, że gmina ma podpisaną umowę z odpowiedzialną osobą gotową zaopiekować się nimi.

Na trasie pomiędzy miejscowościami Witnica i Wisła potrzebny jest pilny remont drogi. W miejscowości Dolsko planowane jest wycięcie drzew i zrobienie w ich miejscu chodnika. Gmina podpisała z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym umowę na 3 lata na zabezpieczenie moryńskiej plaży. Włodarze miasta odpowiedzieli negatywnie na wniosek PKP odnośnie zlikwidowania przejazdu kolejowego w miejscowości Wisław. Burmistrz wspominał również o problemie z bobrami w gminie Moryń a także zwrócił się z prośba do Komendy Wojewódzkiej Policji o przywrócenie posterunku Policji w Moryniu.

Piątym punktem sesji były interpelacje, zapytania i wnioski Rady. Radna Karolina Dudek-Śmiśniewicz złożyła trzy interpelacje a mianowicie sprawę braku przejścia dla pieszych koło przystanku autobusowego w miejscowości Macierz oraz złego stanu technicznego ulicy Moryńskiej i braku oświetlenia ulicy Zielonej w Gądnie.

Radny Artur Dybizbański złożył interpelacje z zapytaniem kiedy rusza sprawy związane z budową szatni na stadionie w Witnicy.

Następnie radni przeszli do rozpatrzenia projektów uchwał. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Przyjezierze, radni jednogłośnie zagłosowali za. Tak samo było podczas głosowania nad uchwałami w sprawie przyjęcia programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020, w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska za lata 2010- 2014” i wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowościach Moryń i Młynary.

Do gorącej dyskusji doszło podczas rozpatrywania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Stare Objezierze na lata 2016 – 2020". Starcie słowne pomiędzy radną Renatą Zawadzką a burmistrzem tyczyło się o boiska, które ma zostać zbudowane za 800 tyś w miejscowości Stare Objezierze. Burmistrz zdementował to mówiąc, że ta kwota widnieje póki co tylko na papierze. Radna Urszula Dumicz odbiła piłeczkę zarzucając, że być może cały plan remontu boiska nie widnieje tylko na papierku i może on zostać w przyszłości zrealizowany. Ostatecznie jednak, uchwała przeszła zdobywając 9 głosów za i 6 przeciw.

Kolejny projekt uchwały mówił o planie odnowy miejscowości Bielin w latach 2016-2020. Tutaj głos zabrała radna Dumicz – Tutaj nie ma, co dyskutować tylko trzeba dokonać tam inwestycji, tym bardziej, że gmina jest w stanie udźwignąć to finansowo.

Kolejne projekty uchwał mówiły o dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego, bezzwrotnej pomocy finansowej dla Gminy Gryfino oraz zmian w budżecie Gminy Moryń na rok 2016. Uchwały przeszły bezdyskusyjnie, wszyscy radni głosowali za.

Następnie przedstawione zostały sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu, realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny, działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu w roku 2015 oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń w 2015 roku. Przedstawione zostało również sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w ubiegłym roku.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.