Reklama [góra]

XVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnie [foto]


Od próby zmiany porządku obrad rozpoczęła się XVIII sesja Rady Miejskiej w Chojnie. Program czwartkowej sesji składał się z 25 punktów. 

Zmianę porządku obrad i wprowadzenie punktu uchylającego uchwałę dotyczącą wyjścia gminy Chojna ze Związku Gmin Dolnej Odry, zaproponował burmistrz Adam Fedorowicz. Propozycja ta spotkała się jednak z odmową radnych. Zrezygnowano jednak z dyskusji i głosowaniem nad punktami dotyczącymi projektów uchwał w sprawie wymogów jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chojna

W swoim sprawozdaniu z prac w okresie międzysesyjnym burmistrz Adam Fedorowicz poinformował między innymi o otrzymaniu raportu z Regionalnej Izby Rachunkowej, który jest niezbędny do uzyskania pożyczki z budżetu państwa. W ostatnim czasie trwały rozmowy dotyczące kanalizacji miejscowości Łaziszcze i Mętno a następnie Grzybno i Strzelczyn.

Zobacz zdjęcia na naszym profilu na Facebooku

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.