Reklama [góra]

Gmina Cedynia członkiem Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

16 marca Rada Miejska w Cedyni podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Cedynia do Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Jednogłośnie podjęta decyzja otwiera nowe możliwości w zakresie promocji walorów turystycznych, kulturalnych i gospodarczych w ofertach przygotowywanych przez stowarzyszenie dla turystów krajowych i zagranicznych. Tym samym Cedynia jest jedną z pierwszych gmin Powiatu Gryfińskiego, przystępującą do struktur ZROT.

Zrzeszanie się jednostek samorządu terytorialnego w stowarzyszeniach, grupach działania lub klastrach to obecnie nowa forma współpracy, łącząca potencjały samorządów w celu realizacji programów i projektów związanych z rozwojem w zakresie turystyki, promocji lub wspieraniu przedsiębiorczości. W ramach członkostwa Gmina Cedynia oczekuje współpracy na rzecz efektywnej promocji m.in. poprzez udział w imprezach targowych, wydarzeniach i wydawnictwach promujących Województwo Zachodniopomorskie. Stowarzyszenie udziela również wsparcia finansowego i merytorycznego przy tworzeniu punktów informacji turystycznej, wspiera tworzenie i rozwój produktów turystycznych regionu na bazie lokalnych atrakcji turystycznych, współpracuje z Gminą przy organizacji podróży studyjnych dla przewodników turystycznych, operatorów turystyki, dziennikarzy zagranicznych i polskich.

Stowarzyszenie ZROT od blisko roku współpracuje z nasza Gminą. Jest partnerem przy organizacji wielu wydarzeń, jak Odra Guide Tour 1-3.04.2016r, który otrzymał dofinansowanie ze strony stowarzyszenia. Podczas Targów Turystycznych w Berlinie (ITB Berlin 2016) nasze materiały promocyjne były dostępne na stoisku Województwa Zachodniopomorskiego, obsługiwanego przez pracowników ZROTu.

Gmina Cedynia jest członkiem kilku stowarzyszeń, jak m.in. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, LGD Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, Związek Gmin Dolnej Odry. Planowany jest również nasz udział w tworzonym obecnie przez Starostę Gryfińskiego, Klastrze Turystycznym Powiatu Gryfińskiego.

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna powołana została na zebraniu założycielskim w dniu 15 lutego 2001 r. Dwunastu członków założycieli (w tym Województwo Zachodniopomorskie) zadeklarowało chęć tworzenia w naszym województwie ROT-u w formie związku stowarzyszeń. Organizacja wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 maja 2001 r., a pierwszy zarząd wybrany został 27 czerwca 2001 r. Obecnie posiada blisko 80 członków, w tym 24 gminy. ZROT jest płaszczyzną współdziałania: władz samorządowych regionu, Lokalnych Organizacji Turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji branżowych, środowiska nauki i przedsiębiorców sektora turystyki, zajmującą się kreowaniem i realizacją regionalnej polityki rozwoju gospodarki turystycznej w województwie zachodniopomorskim.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.