Reklama [góra]

Jak przebiega realizacja programu naprawczego w gminie Chojna? Konferencja władz Chojny [video]


Na konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek, 17 marca, skarbnik gminy, Agnieszka Górska, poinformowała zgromadzonych o stopniu realizacji przyjętego przez radnych w zeszłym roku programu naprawczego.

Konferencja prasowa była na żywo transmitowana na naszym portalu.

- Realizacja programu przebiega prawidłowo i zgodnie z harmonogramem przyjętym w uchwale. - informuje w piśmie podsumowującym realizację programu postępowania naprawczego, skarbnik Agnieszka Górska.Gmina zrealizowała szereg przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wpływów do budżetu gminy. Projekty jakie zostały zrealizowane w ostatnim czasie, to m.in. podwyższenie stawki podatków lokalnych, czy podwyższenie stawek za najem i dzierżawę nieruchomości komunalnych.

Po stronie wydatków, również wszystko postępuje zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na chwilę obecną gmina poczyniła takie oszczędności jak likwidacja targowiska w Krajniku Dolnym, likwidację Straży Miejskiej, redukcja pięciu etatów w Urzędzie Gminy czy zmniejszenie wynagrodzenia członków członków kierownictwa. Oprócz wspomnianych działań ograniczono również ilość wyjazdów służbowych i zlikwidowano ryczałty samochodowe i telefoniczne.

- W poszukiwaniu oszczędności nie ograniczono się wyłącznie do realizowania wskazanych przedsięwzięć w programie postępowania naprawczego. - informuje w piśmie Pani skarbnik.

Radni Rady Miejskiej w Chojnie jeszcze w 2015 r. podjęli uchwałę w sprawie zawieszenia realizacji funduszu sołeckiego oraz cofnęli zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w latach kolejnych. Oprócz tego, zmniejszono wynagrodzenie radnych i burmistrza za pełnioną funkcję o kwoty wyższe niż planowane w programie naprawczym.


Co z pożyczką z budżetu państwa?
Jak informuje Agnieszka Górska (na zdj. powyżej), 24 lutego gmina złożyła wniosek do Ministerstwa Finansów o pożyczkę z budżetu państwa. Kwota jaką pragną pożyczyć to 8.023.585,00 zł. Złożony wniosek zawierał wszystkie niezbędne elementy, Ministerstwo Finansów przysłało jednak swoje uwagi. Obecnie przygotowywane są wyjaśnienia.

- Spodziewamy się pozytywnego rozstrzygnięcia w ciągu 2 - 3 miesięcy. - powiedziała skarbnik gminy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.