Reklama [góra]

SOSW Chojna zaprasza - rekrutacja trwa


Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie to placówka dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 24 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.


W Ośrodku istnieją:
• Szkoła Podstawowa 
• Gimnazjum
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy (3 letnia)
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 letnia)

ZAPEWNIAMY:
• doświadczoną kadrę pedagogiczną, która specjalizuje się w nowoczesnych metodach nauczania przy użyciu najnowszych środków dydaktycznych
• naukę w małych grupach dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczniów
• zindywidualizowane podejście do każdego ucznia
• terapię logopedyczną, adio-psycho-lingwistyczną (prowadzoną metodą Tomatisa), terapię prowadzoną metodą M. Montessori, stymulację polisensoryczną,
• wsparcie pedagoga i psychologa
• wszechstronny rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo w wybranych kołach zainteresowań (w Ośrodku działa 14 takich kół)
• pomoc pracownika medycyny szkolnej oraz lekarzy specjalistów
• zróżnicowane zajęcia sportowe
• życzliwą, przyjazną atmosferą
• całodobową opiekę i bezpieczeństwo

DYSPONUJEMY:
• bogato wyposażonymi klasopracowniami przedmiotowymi oraz gabinetami terapeutycznymi (stymulacji polisensorycznej, do pracy metodą Tomatisa, do pracy metodą M. Montessori)
• wielostanowiskową pracownią komputerową
• biblioteką z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
• nowoczesnym sprzętem multimedialnym (tablicami interaktywnymi, aparaturą do pracy nowoczesnymi metodami wspierającymi rozwój uczniów)
• nowoczesnym, bardzo dobrze wyposażonym internatem (komfortowe dwupoziomowe segmenty mieszkalne z samodzielnymi aneksami kuchennymi i sanitariatami)
• nowoczesną stołówką i kuchnią 
• salą gimnastyczną z nowocześnie wyposażonym zapleczem
• boiskami sportowymi (asfaltowym i trawiastym)
• samochodem do bezpłatnego przewozu uczniów

Od 1 września br. istniejąca w Ośrodku Zasadnicza Szkoła Zawodowa będzie kształcić w dwóch zawodach: 
▪ kucharz (3 lata) 
▪ ogrodnik (3 lata) 

ZASADY REKRUTACJI / PRZYJĘCIA DO SZKOŁY ZAWODOWEJ

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie do szkoły
• orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
• kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
• kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
• orzeczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu


Nie zwlekaj! Już dzisiaj zgłoś się do nas! 
Naprawdę warto! 

Zobacz nas na naszej stronie internetowej 
soswchojna.edupage.org lub zdzwoń pod nr telefonu  91 414-16-91 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Mieszka I w Chojnie
ul. Podmurze 4, 74-500 Chojna
tel./fax: 91 414 16 91
e-mail: sosw_chojna@interia.pl
adres www: soswchojna.edupage.org

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.