Reklama [góra]

Wspólna nauka dzieci polskich i niemieckich


Dziś w chojeńskiej podstawówce otwarto wystawę będącą owocem pracy dzieci na warsztatach historyczno-plastycznych. 


W ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie oraz placówki im. Astrid Lindgren w Schwedt odbyły się 12.04.2016 r. warsztaty historyczno-plastyczne dla dzieci obu szkół. Młodzież wspólnie zwiedzała Chojnę i jej zabytki, a następnie w przychylnych murach Biblioteki Miejskiej w Chojnie wykonywała prace plastyczne plasteliną, przedstawiające oglądane obiekty. Działaniom dzieci z klas czwartych obu szkół towarzyszyła dobra zabawa i nauka nowych technik plastycznych. Spotkanie to było drugą częścią opracowanego i koordynowanego przez panią Dorotę Dobak-Hadrzyńską przedsięwzięcia. Pierwsze zajęcia odbywały się 22.03.20016 na terenie miasta Szwed, gdzie uczniowie wędrując ze szkicownikami przenosili na papier interesujące zabytki, a następnie w szkole utrwalali je węglem. Wzajemna praca i zabawa integracyjna przy niej oraz poznanie swoich sąsiedzkich miast, to dobra forma realizacji porozumienia o współpracy zawartego między szkołami z obu stron Odry.


Dziękujemy za wsparci pracownikom Biblioteki Miejskiej w Chojnie, oraz nauczycielom historii i plastyki z obu szkół biorących udział w projekcie.

DoDoHa

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.