Reklama [góra]

/center>

Bogatsza oferta praktyk zawodowych za granicą dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ZSP w Chojnie, jako jedna z czterech szkół w Polsce, posiada Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+ na lata 2015–2020. Karta jakości mobilności przyznawana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+. Uznaje ona wysoką jakość realizowanych przez szkołę projektów mobilności i umożliwia wnioskowanie o realizację projektów w uproszczonej procedurze.

Od 1 września 2016 r., oprócz uczniów kształcących się w zawodach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, możliwość odbywania staży za granicą po spełnieniu określonych wymagań, będą mieli również uczniowie kształcący się w zawodach technik budownictwa i technik informatyk. Na staże będą wyjeżdżali również nauczyciele zawodu.

W latach 2006-2016 obowiązkową praktykę zawodową w hotelach i restauracjach w Anglii, w Niemczech i na Malcie odbyło 182 uczniów. 

Szkoła zapewnia uczniom wysoką jakość nauczania oraz nowoczesną, wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt bazę dydaktyczną kształcenia zawodowego. Nasze Technikum otrzymało tytuł „Brązowej szkoły 2015” w XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 na najlepsze technika w Polsce, a w roku 2016 ZSP w Chojnie uzyskał tytuł „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy”.Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.