Reklama [góra]

Pobiegną ulicami Chojny - stowarzyszenie Active zaprasza na bieg


Po dwóch latach biegacze wracają na ulice Chojny. Stowarzyszenie Active Chojna przy współpracy z Centrum Kultury w Chojnie organizuje "I Bieg Ulicami Chojny". Impreza odbędzie się w sobotę 4 czerwca. 

Start i meta zlokalizowane zostały na ulicy Władysława Jagiełły w pobliżu Centrum Kultury w Chojnie. Biuro zawodów mieścić się będzie w Punkcie Informacji Turystycznej przy ratuszu. Trasa wytyczona jest zabytkowymi ulicami miasta. Biegacze wystartują o godz. 18:00.

Bieg zostanie przeprowadzony na trasie 5 kilometrów dla kobiet i mężczyzn oraz 10 km dla mężczyzn, zlokalizowane zostaną dwa punkty z wodą. Liczba biegaczy jest ograniczona i wynosi 200 zawodników.

Aby móc wystartować w biegu należy uiścić opłatę startową w wysokości 20 zł do 30.05 lub 30 zł w dniu zawodów. Nagrodzeni zostaną zawodnicy, którzy zajmą miejsca od I do III w kategorii kobiet i mężczyzn.

Nasz portal jest patronem medialnym wydarzenia.


I BIEG ULICAMI CHOJNY - REGULAMIN

1. ORGANIZATOR – Stowarzyszenie Active Chojna      
Współorganizator - Centrum Kultury w Chojnie

2. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU

 • > bieg odbędzie się 04.06.2016 (sobota) w Chojnie (woj. zachodniopomorskie); 
 • start i meta na ulicy WładysławaJagiełły (obok budynku Centrum Kultury) - START o godz.18.00
 • > biuro zawodów – Punkt Informacji Turystycznej, Plac Konstytucji 3 Maja w Chojnie czynne w piątek (03.06.2016) w godz. 17.00-20.00 oraz w sobotę w godz. 15:00-17;00; 
 • > toalety, prysznic  oraz parking dla samochodów będą znajdować się przy Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie ul. Szkolna 15; 
 • > trasa wytyczona jest zabytkowymi ulicami Chojny; 
 • > bieg zostanie przeprowadzony na trasie:
  - 5 km - kobiety i mężczyźni (jedna pętla)
  - 10 km - mężczyźni (dwie pętle) 
 • > limit czasu pokonania trasy wynosi 100 minut
 • > na trasie będą 2 punkty z wodą; 
 • > pomoc medyczna; 
 • > nawierzchnia starannie przygotowana: asfalt – około 9 km i nawierzchnia brukowa  1 km

3. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 • > limit przyjęć do biegu wynosi 200 osób; 
 • > organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu; 
 • > osobom przyjętym przez organizatora poza limitem nie gwarantuje się medalu; 
 • > do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w 2000 r. i starsi; 
 • > osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 04.06.2016 r. nie osiągneły jeszcze pełnoletności) zobowiazane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL; warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów; 
 • > osoby poniżej 16 roku życia (liczy sie rok urodzenia) nie będą do biegu dopuszczone; 
 • > zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują u organizatora oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w biegu; 
 • > za zgłoszenie uważa się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z opłata startową  
 • > numery startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości, karty zgłoszenia z oświadczeniem o braku przeciwskazań zdrowotnych;
 • > w sobotę (04.06.2016) o godz. 17:30 nastąpi bezwzględne zamknięcie biura zawodów;
 • > przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy; 
 • > podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na klatce piersiowej; 
 • > wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność; 
 • > organizator zaleca, aby uczestnicy biegu ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków; 
 • > każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania;
 • > każdy zawodnik, który zgłosi chęć uczestnictwa w biegu głównym oraz dokona wpłaty otrzyma okolicznościowy medal; 
 • > osoby, które dokonają wpłaty po 30 maja zobowiązane są do posiadania i okazania w biurze zawodów dowodu wpłaty; 

4. ZASADY FINANSOWANIA

 • > koszty organizacyjne biegu ponosi organizator; 
 • > koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu lub organizacji delegującej; 
 • > opłatę startową można dokonać na konto Bank Pekao, nr rachunku: 42124039561111001061487344; TYTUŁ WPŁATY: imię i nazwisko z dopiskiem BIEG w terminie 2 dni od daty dokonania zgłoszenia (liczy się data zaksięgowania opłaty na podanym koncie).
  a) 20,00 zł w terminie do 30.05.2016 r. b) 30,00 zł w dniu zawodów 
 • > w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi; 
 • > z opłaty startowej są zwolnieni zawodnicy z kategorii M70 i młodzież w wieku 16-18 lat ; 
 • > osoby zgłoszone, które nie dokonają opłaty startowej w terminie 2 dni od daty zgłoszenia, zostaną usunięte z listy startowej biegu; 
 • > dokonanie opłaty startowej będzie widoczne, w ciągu 48 godz. (2 dni robocze), na liście zgłoszeniowej; 

5. KLASYFIKACJA KOŃCOWA I NAGRODY

 • a) Klasyfikacja generalna
  - 5 km – KOBIETY, miejsca:  I-III, puchary
  - 10 km – MĘŻCZYŹNI,  miejsca: I-III, puchar 
 • b) najlepsza zawodniczka i najlepszy zawodnik z Gminy Chojna; I miejsce, puchary
 • c) wśród wszystkich uczestników rozlosowane zostaną nagrody- odbiór osobisty 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • > Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy. 
 • > Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. 
 • > Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, możliwość kąpieli (natrysk). 
 • > Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu i mecie. 
 • > Każdy uczestnik biegu otrzyma bon żywnościowy na posiłek regeneracyjny.
 • > Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu. 
 • > Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy. 
 • > Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. 
 • > Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu biegu. 
 • > Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do organizatora. 
Na zdj. W 2013 w Chojnie odbył się "Eko-Bieg", kolejna edycja miała jeszcze miejsce w 2014 roku, ale wtedy zawodnicy biegali na torze motocrossowym. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.