Reklama [góra]

/center>

Rekrutacja kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie


Trwa rekrutacja kandydatów 

do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
na rok szkolny 2016/2017

Oferujemy naukę w :

Liceum Ogólnokształcącym o kierunkach:
- matematyczno-ekonomicznym
- biologiczno-chemicznym 
- społeczno-wojskowym
- ogólnym

Technikum w zawodach:
- technik informatyk
- technik budownictwa
- technik hotelarstwa
- technik żywienia i usług gastronomicznych

Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- stolarz
- wielozawodowa

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

ZSP w Chojnie, to:

  • - szkoła pod patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Obrony Narodowej, 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,
  • - szkoła, która jako jedna z czterech w Polsce posiada Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+, dająca uczniom Technikum możliwość wyjazdu na staż za granicę,
  • - szkoła, w której działa Akademia Cisco, obejmująca wszystkie klasy w zawodzie technik informatyk,
  • - szkoła, która uzyskała w roku 2016 tytuł „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy”,
  • - szkoła, w której Technikum posiada tytuł „Brązowej szkoły 2015” w XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015,
  • - szkoła, która uczy, wychowuje i dba o wszechstronny rozwój.
ZSP w CHOJNIE, TO DOBRY WYBÓR!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz druk podania dostępne są na stronie:
www.zsp1chojna.pl oraz w sekretariacie szkoły, ul. Dworcowa 3
e-mail: zsp1@zsp1chojna.pl, tel. 91 414 20 29

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.