Reklama [góra]

"Rodzina 500+" - wkrótce ruszą wypłaty pieniędzy w gminie Chojna


Podczas konferencji prasowej władz Chojny, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Horwat - Makowska przekazywała informację na temat realizacji programu "Rodzina 500+". 

Jak poinformowała kierownik OPSu w Chojnie, Agnieszka Horwat-Makowska, tylko w pierwszym miesiącu obowiązywania Ustawy o pomoc państwa w wychowaniu dzieci, mieszkańcy gminy Chojna złożyli łącznie 741 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego. Wnioski były głównie składane w formie papierowej bezpośrednio u pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnie.

Do dnia 10 maja na 742 złożone wnioski, 85 wpłynęło drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Niestety, większość tych wniosków wymagała poprawienia lub uzupełnienia. W nieznaczny sposób wydłuży to ich czas rozpatrywania. Pozostałe złożone wnioski są systematycznie wprowadzane do systemu obsługującego Program "Rodzina 500 plus".

- Nie odnotowano większych zakłóceń działalności systemu i pozyskiwanie niezbędnych informacji z Urzędu Skarbowego, Urzędy Pracy odbywa się na bieżąco. Nieco dłużej spływają dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - informowała na konferencji prasowej Pani Agnieszka Horwat-Makowska.

Dzięki sprawnej organizacji pracy i zaangażowaniu pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie, pierwsze świadczenia wychowawcze zostały już wypłacone.

Na chwilę obecną wydano ponad 250 decyzji przyznających świadczenia dla ok. 415 dzieci. Celem weryfikacji, do Urzędu Marszałkowskiego zostało skierowanych 15 wniosków. Urzędnicy będą sprawdzać czy rodziny nie są uprawnione do świadczeń na rzecz dzieci w innych państwach w związku z pracą rodzica za granicą.

Około 40% świadczeniobiorców zadeklarowało chęć odbierania świadczeń wychowawczych w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozostali będą otrzymywać pieniądze na rachunki bankowe. Celem uniknięcia zajęcia pieniędzy przez komorników, każdy przelew będzie specjalnie opisywany.

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie przewidują trzymiesięczne okres na rozpatrzenie i wydawanie decyzji w sprawie wniosków złożonych w kwietniu.

- Wszyscy mieszkańcy naszej Gminy, którzy już złożyli wnioski w ramach Programów "Rodzina 500 plus" otrzymają świadczenia na swoje dzieci w maju za kwiecień i maj. Przypominamy również, że osoby które złożą wnioski do 1 lipca 2016 roku włącznie trzymają wyrównanie świadczenia do 1 kwietnia. - mówiła kierowniczka OPSu.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.