Reklama [góra]

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie zdobył tytuł Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie otrzymał tytuł „Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy” w Ogólnopolskim Konkursie „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy – III edycja”, zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego
w Warszawie.


Celem konkursu było zwiększenie aktywności szkoły w kierunku dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów zmieniającego się rynku pracy.

Szkoły, które przystąpiły do konkursu rywalizowały w 10 zadaniach konkursowych, w terminie od 5 października 2015 r., do 05 kwietnia 2016 r.

ZSP w Chojnie za realizację wszystkich zadań otrzymał maksymalną liczbę punktów (100 pkt na 100 możliwych).

Na zdj. tytułowym: Uczniowie podczas warsztatów, powyżej Dyplom dla ZSP. 

Zgodnie z regulaminem konkursu do zrealizowania były następujące zadania:

1. Zorganizowanie w szkole spotkania lub cyklu spotkań z lokalnymi pracodawcami – Czego od nas oczekuje rynek pracy i jak sprostać tym wymaganiom?

2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach sondażu na temat: ,Jakie predyspozycje i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców , którego efektem będą wykonane plakaty i/lub prace publicystyczne.

3. Przeprowadzenie w szkole konkursu, podczas którego uczniowie będą mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi.

4. Spotkanie z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno - społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

5. Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły? – dokonanie rozeznania rynku pracy poprzez przeprowadzenie analizy ofert pracy w okolicznych Urzędach Pracy, w Internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie..

6. Zorganizowanie wycieczki o tematyce zawodowej do okolicznych zakładów pracy.

7. Przeprowadzenie szkolnego konkursu, którego motywem przewodnim będzie: Moja wymarzona praca. Forma do wyboru: praca plastyczna, literacka lub publicystyczna.

8. Zorganizowanie w szkole Dnia Kształcenia Zawodowego z udziałem zaproszonych uczniów z okolicznych gimnazjów, podczas którego uczniowie szkoły zaprezentują swoje umiejętności zawodowe.

9. Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów, podczas którego szkoła zaprezentuje podjęte działania w celu dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy.

10. Udział koordynatora konkursu w kursie „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”, który w okresie od 05 października do 21 grudnia 2015 przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Koordynatorem konkursu była mgr Dorota Szwiec, w realizację zadań konkursowych zaangażowani byli uczniowie, nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz wychowawcy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.