Reklama [góra]

/center>

Podusmowali realizację projektu "Health education for life"


We wrześniu 2014 roku Powiat Gryfiński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie wraz z partnerami z Węgier: Köszeg Város Önkormányzata (Urząd Miasta Köszeg), Jurisich Miklos Gimnazium w Köszeg (szkoła) i Koszegi Testvervarosi Egyesulet (stowarzyszenie) oraz Turcji: KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (region Konya), Selcuklu Ataturk Anadolu Lisesi (szkoła) i Hayat Boyu Gelisim Dernegi (stowarzyszenie), rozpoczęli realizację projektu pt. Health education for life – Wychowanie zdrowotne na całe życie, w ramach programu Erasmus+, KA 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.


Projekt był realizowany w latach 2014 – 2016. Jest to jedyny tego typu projekt zaakceptowany do realizacji w północno-zachodniej Polsce. Komisja Europejska dofinansowała projekt kwotą 131 835 Euro. 

Autorem wniosku i koordynatorem projektu jest mgr Janusz Cezary Salamończyk. Celem projektu była promocja zdrowego stylu życia, promocja zawodowego rozwoju kadry i pracowników zajmujących się młodzieżą w metodologii technologii informacyjno-komunikacyjnych, zmiana nastawienia wobec edukacji prozdrowotnej w szkołach, m.in. poprzez możliwość posługiwania się nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi jak platforma internetowa i OZE (otwarte zasoby edukacyjne), przygotowanie nauczycieli do włączania wątków edukacji prozdrowotnej w różnych przedmiotach, stworzenie platformy internetowej z planami części lekcji, przygotowanie zeszytu ćwiczeń z edukacji prozdrowotnej, pogłębienie wiedzy nt. kwestii edukacji prozdrowotnej wśród uczestników projektu.

Podczas realizacji projektu partnerzy zbadali różnice w obszarze edukacji prozdrowotnej, zidentyfikowali podobieństwa oraz wypracowali rozwiązania, które mogą być wdrożone w innych krajach europejskich. Nauczyciele z krajów partnerskich uczestniczyli w międzynarodowych szkoleniach. Pierwsze odbyło się  w Turcji z obsługi platformy internetowej. Celem była nauka tworzenia na platformie e-learningowej jednostek lekcyjnych, modułów lekcji, testów ankiet i krzyżówek. Drugie międzynarodowe szkolenie zostało przeprowadzone na Węgrzech z zakresu przygotowania metodologicznego do używania zeszytu ćwiczeń z edukacji prozdrowotnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nauczyciele brali udział
w warsztatach mających na celu wykorzystanie wiedzy w praktyce poprzez tworzenie przykładowych materiałów do zeszytu ćwiczeń.


Produktem intelektualnym projektu jest platforma e-learningowa eFront, która zapewnia dostęp
do metod prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Zamieszczone są tam scenariusze lekcji, quizy i gry, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Zeszyt ćwiczeń jest drugim produktem intelektualnym projektu. Został wydrukowany w trzech wersjach dwujęzycznych: polsko-angielskiej, węgiersko-angielskiej, turecko-angielskiej. Wykorzystanie go na zajęciach edukacyjnych pozwoli na przyswojenie przez uczniów zagadnień prozdrowotnych w łatwy i atrakcyjny sposób oraz utrwalenie odpowiednich postaw wobec uprawiania sportu, odżywiania się oraz wszelkich innych działań mających na celu poprawę stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele poszerzyli wiedzę z zakresu promowania zdrowego stylu życia. Wpłynęło to na zwiększenie atrakcyjności prowadzonych przez nich zajęć z młodzieżą. Uczestnicy projektu mieli również możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z nauczycielami z krajów partnerskich. Uczniowie biorąc udział w działaniach prozdrowotnych pogłębili swoją wiedzę z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zdobyli umiejętność podejmowania skutecznych działań promujących zdrowy styl życia. Projekt pt. Health education for life – Wychowanie zdrowotne na całe życie pozytywnie wpłynął na poprawę zdrowia oraz dobre samopoczucie całej społeczności szkolnej.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.