Reklama [góra]

/center>

Podziękowania za wsparcie i zaangażowanie w organizację 70-lecia Szkoły Podstawowej w Moryniu


Dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu pisemnie dziękuje wszystkim zaangażowanym w pomoc w organizacji uroczystości święta 70-lecia Szkoły Podstawowej w Moryniu.

Za wsparcie i zaangażowanie w organizację uroczystości Święta Szkoły, inaugurującą Rok Jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej im. st. sierż. M. Majchrzaka, w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół w Moryniu serdecznie dziękuję Burmistrzowi Morynia Panu Józefowi Piątkowi, Zarządowi Miasta Moryń, Radzie Rodziców przy Zespole Szkół w Moryniu, Ks. Proboszczowi Marianowi Augustynowi, Radzie Sołeckiej z Bielina, Radzie Sołeckiej z Przyjezierza, Sołtysowi Gądna Pani Katarzynie Kupczyk, Pani Barbarze Jankowskiej, Pani Elżbiecie Serafińskiej, Panu Robertowi Cabanowi A.U.T.O Robert Caban, Pani Teresie Duniec – Łukszy Premium Ubezpieczenia, Pani Prezes Danucie Grędzie, BS w Chojnie, Pani Dyrektor Ewie Jędrych, PKO BP w Chojnie, Siostrze Dyrektor Małgorzacie Kałdowskiej i pracownikom DPS w Moryniu, Panu Leszkowi Chełstowskiemu Piekarnia Cukiernia MAXX, Panu Andrzejowi Trochimiukowi, Kołu Łowieckiemu Szarak z Warszawy, Panom Andrzejowi Stelmachowi i Jakubowi Stelmachowi Foto Studio AD, Panu Norbertowi Podsiadłemu, Panu Jerzemu Januszczakowi, Panu Maciejowi Ostrowskiemu, wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom oraz Przyjaciołom Naszej Szkoły.

Wszystkim Szanownym Gościom dziękuję za obecność.

Zapewniam o naszej wdzięczności

Krzysztof Jaz
dyrektor Zespołu Szkół w Moryniu

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.