Reklama [góra]

"Nowa Amerika w krainie migrantów"Tuż po zakończeniu II wojny światowej oraz po konferencji jałtańskiej całe narody wraz z Polską zmuszone były do zmiany własnych granic jak i serii przesiedleń swoich obywateli na nowe terytoria. Rezultatem było jedno z największych przemieszczeń ludności w historii Europy, na pewno zaś największe od czas średniowiecza.

Na pograniczu Polski i Niemiec mieszkają nie tylko Polacy i Niemcy. Powojenne losy, zmiana granic Polski, przesiedlenia ludności ze wschodu na zachód,  wszystko to spowodowało, że  mieliśmy do czynienia  z ogromnym rozmiarem  migracji w XX wieku.

Wypędzeni mieszkańcy byłych wschodnich terenów Polski oraz Niemiec swoją nową ojczyznę znaleźli na nowym pograniczu polsko-niemieckim. Oprócz nich znalazło tu swoje miejsce na ziemi również wiele innych grup etnicznych: Ukraińcy, Łemkowie, Grecy, Romowie i Rosjanie.


Do jego „pierwotnych mieszkańców” należą natomiast Serbowie Łużyccy oraz Ślązacy. Do tego dochodzą całkiem współcześni migranci z zachodnich Niemiec, Bawarii, Syrii, Afganistanu, Pakistanu, Erytrei, Somalii oraz Kamerunu.

Zagadnieniem tym zajęła się w 2016 roku młodzież różnych szkół i innych placówek oświaty całego pogranicza polsko-niemieckiego. Analizą tematu zajęli się również uczniowie Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Chojnie, uczestnicząc w programie poznawali problemy migracji i migrantów, którzy osiedlili się i mieszkają na naszym terenie.

14 listopada uczniowie naszej szkoły pod opieką Magdaleny Ziętkiewicz, Moniki Pierzgalskiej i Beaty Junosz zaprezentowali swoim kolegom i koleżankom efekty własnej pracy w ramach trwającego od czerwca 2016 roku projektu "Nowa Amerika w krainie migrantów. Różnice, które nas wzbogacają".

Uczniowie mogli wysłuchać ciekawych opowieści i obejrzeć prezentacje multimedialne o nieznanych ludziach mieszkających w naszym sąsiedztwie, a pochodzących z różnych stron Europy i świata. Spotkania z nimi udowodniły, że różnorodność kulturowa jest wartością, która wzbogaca życie i pozwoliły zerwać z wieloma krzywdzącymi stereotypami.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.