Reklama [góra]

Rozmawiali o bezpieczeństwie na boisku [foto]


Jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci na boisku? Jak sprawdzić czy ktoś jest przytomny i wezwać pomoc? Tego nauczyli się uczestnicy podczas warsztatów pierwszej pomocy. 

W dniu 25 listopada na świetlicy wiejskiej w Gądnie odbył się pokaz pierwszej pomocy przed medycznej przeprowadzony przez OSP Moryń .

Udzielanie pierwszej pomocy jest naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagrożenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrzebuje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wiedzy i umiejętności..

Dzieci często nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają instynktownie. Z tego powodu należy już od najmłodszych lat instruować je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy.

Podczas zorganizowanego spotkania dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć, zranień, zwichnięć i złamań. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem strażaków/ ratowników mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.


Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja – połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt – ratowanie życia.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich dzięki którym pokaz ratowniczy się odbył. Są to: Strażacy OSP Moryń- Hubert Krysiak, Igor Klęczar, Marek Jaworski, Jolanta Tarasińska, Marcin Bocianowski. Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie za wypożyczenie fantomów oraz dla Pana Łukasza Kamińskiego za materiały informacyjne. Patronat nad szkoleniem sprawował Olgierd Geblewicz- Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Gądno
Katarzyna Kupczyk
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.