Reklama [góra]

Burmistrz i dyrektor Centrum Kultury nie zgadzają się z protokołem komisji rewizyjnej


Jeszcze w tym tygodniu do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie ma zostać złożone zawiadomienia o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza. Pismo o naruszeniu dyscypliny finansów przez burmistrza ma również trafić do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w sprawi funkcjonowania Polsko - Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym bardzo mocno uderza w burmistrza oraz Centrum Kultury w Chojnie, które zarządza obiektem. Ustalenia komisji zostały odczytane podczas nadzwyczajnej sesji przez radną Elżbietę Lach (na zdjęciu). O tym co w nim się znajduje pisaliśmy w artykułach Co radni zarzucają burmistrzowi Chojny? oraz Nadzwyczajna sesja bez burmistrza, radni złożą zawiadomienie do prokuratury.

Swoje uwagi i zastrzeżenia do protokołu komisji złożył burmistrz Adam Fedorowicz. W piśmie datowanym na 30 listopada stwierdził, że Komisja Rewizyjna prowadziła kontrolę w sprawie funkcjonowania PNCKiS w Krajniku Górnym (w 2015 roku - red.) (...) kontrola była kontynuowana bez stosownego upoważnienia Rady Miejskiej w Chojnie, co również nie znalazło potwierdzenia w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok oraz to, że w protokole z przeprowadzonej komisji przytoczone zostały ustalenia, zawarte w poszczególnych decyzjach zmieniających oraz pism Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Natomiast pominięto w protokole całkowicie wyjaśnienia Gminy Chojna (...).

Znacznie obszerniejsze uwagi do protokołu Komisji Rewizyjnej złożyła dyrektor Centrum Kultury Barbara Andrzejczyk twierdząc, że komisja wykraczała znacznie poza zakres kontroli. Nie zgadza się również ze stwierdzeniem, że obiekt jest mało wykorzystywany, z dołączonego do pisma harmonogramu wynika, że od 2014 roku w obiekcie odbyły się 64 wydarzenia (wśród tych wydarzeń sklasyfikowano obok organizowanych imprez dla dzieci i warsztatów, między innymi próby kapeli Rewir czy kontrolę PNCKiS czy posiedzenie zarządu Fundacji Kościoła Mariackiego).

Na zarzuty komisji dotyczące zajmowania pomieszczeń administrowanych przez Centrum Kultury w Chojnie przez burmistrza Adama Fedorowicza, dyrektor Centrum Kultury odpowiada, że zgodnie z założeniami projektu instytucja nie może uzyskiwać przychodów w czasie jego trwania. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.