Reklama [góra]

/center>

Korzystny werdykt dla gminy, jednak nie trzeba będzie płacić podatku VAT?


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał korzystny dla gminy werdykt w sprawie naliczonego przez Urząd Skarbowy podatku VAT od sprzedaży gruntów wraz ze stacją paliw w Krajniku Dolnym. 

Chodzi o ponad 600 tys. złotych niezapłaconego podatku vat wraz z odsetkami, łącznie to około 900 tys. złotych.

O korzystnym werdykcie poinformował burmistrz Adam Fedorowicz podczas sesji Rady Miejskiej w poniedziałek 5 grudnia, odczytał pismo dotyczące rozstrzygnięcia wysokości zobowiązania podatkowego podatku vat za wrzesień 2012 rok.

1 grudnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchyli w całości decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie wraz z decyzją Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej.
W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, iż podziela argumenty skargi w zakresie jakim dla oceny skutku przeniesienia własności nieruchomości konieczne jest dokonanie oceny czy wraz z przeniesienia prawa własności nastąpiło przeniesienie posiadania samoistnego jako faktycznego władz ponad rzeczą.
Sąd wskazał, że pozostawanie budynku na gruncie w dniu dokonania sprzedaży w dzierżawie osoby trzeciej nie wyłącza uznania, iż umowa sprzedaży obejmowała pełne rozporządzenie budynkiem zarówno w aspekcie prawnym jak i ekonomicznym czego przejawem było choćby możliwość wypowiedzenia umowy, podniesienie czynszu czy pobierania pożytku.
Sąd zasądził na rzecz gminy zwrot kosztów procesu w wysokości 20 779 złotych, wyrok nie jest prawomocny

Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie naliczył ponad 600 tysięcy złotych podatku VAT za sprzedaż gruntów wraz ze stacją paliw w 2012 roku. Chodzi o stację Setpol w Krajniku Dolnym, którą gmina sprzedała za 22 miliony złotych. Wraz z odsetkami Chojna miała zapłacić 900 tys. złotych zaległego vat-u. We wrześniu radni podjęli decyzję o ustanowieniu hipoteki na jeden z budynków urzędu, chodziło o zabezpieczenie tej kwoty, w międzyczasie gmina się odwołała od decyzji fiskusa.

To jednak nie koniec sprawy. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest nieprawomocny, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej może teraz odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Jeśli ten pogląd podzieli również ewentualnie NSA, to nie musimy żadnych pieniędzy z tytułu sprzedaży działku zabudowanej stacją paliw do fiskusa oddawać. Czyli te 600 tysięcy plusy odsetki, razem około 900 tysięcy zostaną w budżecie gminy Chojna. Na ostateczny werdykt i radość poczekajmy, narzazie wszystko jest zgodnie z naszymi oczekiwaniami - podsumował burmistrz Fedorowicz. 

Czytaj również: 
Gmina musi zapłacić zaległy VAT i chce zastawić budynek urzędu

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.