Reklama [góra]

Mieszkasz w gminie Chojna? Musisz złożyć deklarację


Burmistrz gminy Chojna przypomina mieszkańcom o obowiązku złożenia deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Z dniem 1 stycznia 2017 roku gmina Chojna przestanie być członkiem Związku Gmin Dolnej Odry. Za gospodarkę odpadami komunalnymi będzie odpowiadał chojeński PUK. W związku z tym mieszkańcy muszą ponownie złożyć deklarację, tym razem w Urzędzie gminy, przez pocztę lub sołtysa.

Deklarację można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Chojnie (pokój nr 15) w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15, pocztą lub przez sołtysa. Szczegółowe informację można uzyskać pod nr tel. 91 414 10 35 wew. 48.

Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi: 11,00 zł za odpady zbierane w sposób selektywny (segregowane) oraz 16,00 zł z odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Informację z numerem konta bankowego, na który należy wpłacać w/w opłatę wraz z harmonogramem wywozu odpadów będą dostarczane mieszkańcom za pośrednictwem sołtysów i gońca. Mieszkańcy wspólnot ponoszą opłaty na dotychczasowych zasadach, tzn. do zarządcy lub administratora nieruchomości.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.