Reklama [góra]

Coraz mniej czasu na rejestrację karty sim [video]


Coraz mniej czasu zostało na zarejestrowanie karty sim w telefonie, jeżeli nie zrobimy tego do końca stycznia, usługa zostanie wyłączona przez operatora sieci komórkowej. 

Od 25 lipca 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku (włącznie) mamy obowiązek rejestracji wszystkich kart SIM. Działanie to spowodowane jest nową ustawą antyterrorystyczną, która ma pomóc we wzmocnieniu koordynacji działań służb i organów w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.- Projekt dotyczy wzmocnienia mechanizmów koordynacji działań służb i organów, doprecyzowania ich zadań oraz zasad współpracy między nimi, zapewnienia możliwości skutecznych działań w przypadku podejrzenia przestępstwa o charakterze terrorystycznym, w tym w zakresie postępowania przygotowawczego, zapewnienia mechanizmów reagowania adekwatnych do rodzaju występujących zagrożeń oraz dostosowania przepisów karnych do nowych typów zagrożeń o charakterze terrorystycznym - czytamy na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby dokonać rejestracji karty SIM, należy udać się do operatora swojej sieci. Samodzielnego "prowadzenia sprawy" mogą dokonywać użytkownicy, którzy mają ukończone co najmniej 13 lat i posiadają dokument potwierdzający tożsamość. 

Jeżeli jednak nie jesteśmy pewni czy już wcześniej nie rejestrowaliśmy naszego numeru telefonu, można to sprawdzić na kilka sposobów, między innymi wysłać wiadomość sms na specjalny numer, dzwoniąc na infolinię bądź sprawdzić na stronie internetowej naszego operatora.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.