Reklama [góra]

Radni zmniejszyli ale zwiększyli diety [foto]Podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu większość uchwał miała charakter formalny i dotyczyła sprawozdań z prac komisji i planów ich pracy na 2017 rok. Dyskusja zaczęła się w punkcie dotyczącym ustalenia wysokości diet radnych. 


Uchwałę przygotował Zarząd Powiatu, jak tłumaczył Starosta Gryfiński Wojciech Konarski projekt uchwały zmieniającej stawki pojawił się w związku ze zmianą podstawy do ich naliczania, jaką jest minimalne wynagrodzenie. 

Uchwała co prawda zawierała zmniejszone wskaźniki procentowe, ale wysokość diet zwiększy się niektórym radnym. Kwoty nie są wielkie, diety wzrosną w niektórych przypadkach maksymalnie o 6 zł lub 14 zł. 

Radny Tomasz Mirakowski zaproponował aby rozważyć zróżnicowaną wysokość diety uwzględniając miejsce zamieszkania radnego, np. aby zwiększyć diety tym radnym, którzy są spoza Gryfina. W dalszej części dyskusji poparł go Rafał Mucha (obaj są z opozycyjnego klubu Razem). 

Ostatecznie większością głosów projekt przeszedł, przeciwni podjęciu uchwały byli Tomasz Mirakowski i Rafał Mucha, od głosu wstrzymał się Zdzisław Malik

Wysokość diety radnego określona jest w ustawie o samorządzie powiatowym. W powiatach od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców radnemu przysługuje 85% maksymalnej wysokości diety. Jej wysokość jest obliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2017 roku wzrosło do 2000 złotych. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.