Reklama [góra]

Odbyło się spotkanie dotyczące przedłużenia dzierżaw na obwody łowieckie


W Trzcińsku Zdroju odbyło się spotkanie rolników z samorządem rolniczym w celu wypracowania stanowiska w sprawie przedłużenia dzierżaw na obwody łowieckie przez koła łowieckie. 

Następne takie spotkania odbędą się 21 lutego w gminach Moryń, Chojna oraz Gryfino. 22 lub 23 lutego odbędzie się w Widuchowej. W Mieszkowicach odbyło się już jesienią 2016 roku, a 27 października 2016 roku Powiatowa Rada ZIR na swoim posiedzeniu w Trzcińsku-Zdroju wypracowała wnioski i przekazała Zarządowi Izby. 24 lutego starosta spotka się z między innymi z samorządem rolniczym.

Wyciąg z protokołu ze spotkania rolników w Gminie Trzcińsko-Zdrój z samorządem rolniczym w celu uzgodnienia stanowiska związanego z przedłużeniem dzierżawy obwodów łowieckich dla kół łowieckich funkcjonujących na terenie Gminy

Na spotkanie przybyli rolnicy, Zastępca Burmistrza - P. Emilan Osetek i Przedstawiciele kół łowieckich – lista w załączeniu Spotkanie otworzyła A. Zielińska – Delegat do WZ ZIR i pokrótce nakreśliła cel spotkania, oraz stan działań jakie podjęła Rada Powiatowa ZIR Powiatu Gryfińskiego wraz organami ZIR w celu wypracowania miarodajnej opinii na temat funkcjonowania KÓŁ ŁOWIECKICH, realizowania gospodarki łowieckiej, a szczególnie współpracy z rolnikami polegającej na ograniczaniu strat i szacowaniu szkód łowieckich występujących
w uprawach rolnych.

Na posiedzeniu Rady Powiatowej ZIR w dniu 27.10.2016r w Trzcińsku- Zdróju, w której uczestniczyli rolnicy, przedstawiciele władz gminnych , przedstawiciel Lasów Państwowych wypracowano wnioski dotyczące w/w problematyki do Zarządu ZIR. Zarząd Izby pismami z dnia 21-24.11.2016 r. do Starosty Gryfińskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, przewodniczących zarządu PZŁ W Szczecinie i Gorzowie, Wojewody Zachodniopomorskiego, Prezesa KRIR wycofał poparcie samorządu rolniczego dla dzierżawy obwodów łowieckich przez KOŁA ŁOWIECKIE Cietrzew, Knieja, Jeleń, Cyranka, Grzywacz, Hubertus, Żuraw, Sokół, Trop, Nemrod.

W związku z kończącymi się umowami dzierżawy obwodów łowieckich KOŁA muszą pozyskać pozytywną opinię od samorządu rolniczego do wniosku o przedłużenie dzierżawy. Spotkanie to ma odpowiedzieć na pytanie – jakie jest stanowisko rolników w tej sprawie. Przewodniczący Rady Powiatowej –P. J. Kozak krytycznie ocenił przedłużające się w sejmie prace na nowym prawem łowieckim i działaniami Min. Środowiska - liczeniem dzików w środku sezonu, 240-250tys. szt. dzika utrzymuje się od ponad 10 lat, na wiosnę było 252tys. a jesienią 142tys.- a min środowiska nie był w stanie mi odpowiedzieć, trudna sytuacja w populacji dzika- częste wyproszenia z powodu dobrych warunków pogodowych P.A Zielińska- przeczytała pozyskaną przed rozpoczęciem spotkania informację z Gminy, gdzie między innymi Zarząd Koła CYRANKA w Trzcińsku-Zdroju zawiadamia pismem z 2014r, ze rolnicy ( z Trzcińska–Zdroju) mogą składać wnioski o wyszacowanie szkód pod adresem B. S. ul. Zawadzkiego 133/2 , 71-246 w Szczecin Wniosek: Świadomie KOŁO podaje taki adres szczeciński, aby nikt tam nie dotarł osobiście a często to czas warunkuje dobre i precyzyjne szacowanie. Wysyłanie listem, nawet poleconym nie daje gwarancji, że korespondencja dotrze na czas i oszacowanie strat się odbędzie. Taką sytuacje potwierdziła P. Maria Rycerz, która bezskutecznie usiłowała dostarczyć wniosek o wyszacowanie strat w burakach cukrowych.

Efekt był taki, że myśliwi przyjechali na szacunek po wykopaniu buraków (2lata temu) Rolników bulwersuje fakt, iż tak niewiele mają do powiedzenia jeżeli chodzi o gospodarkę łowiecką, która odbywa się na ich własnych gruntach, że decyduje o tym WOJEWODA, STAROSTA - L. Tomalak, J Zieliński P.J.Kozak- stare jeszcze bierutowskie prawo narzuca nam zasady nie przystające do rzeczywistości. W Meklemburgi – Pomorze Przednie w Niemczech jest 18 związków łowieckich i zwierzyna w stanie wolnym nie jest Skarbu Państwa, a każdy rolnik, który posiada 95 ha ziemi może polować na swoim. Powinniśmy dążyć do unijnych rozwiązań w tej tematyce. Jest to u nas trudne, gdyż łowiectwo jest to hobby wielu posłów, decydentów w naszym kraju. Koła nie są w stanie zwrócić nam rolnikom odszkodowania za poniesione nakłady – koszt uprawy rzepaku wynosi od 3,5tys do 5,5tys zł, nie mówiąc już o utraconych zyskach, ponieważ musiałyby zamknąć działalność. Za swoją uprawę rzepaku 50ha zniszczoną w 100% uzyskałem odszkodowanie 27 tys złotych.

P. A. Kwiecień – wyraził żal, że obecne przepisy tak trudno zmienić, gdyż one były dobre na czasy, gdzie nie było tak dużo zwierząt łownych.

Należałoby wrócić do stanów zwierzyny sprzed lat. Jak zmienić sprawę tego liczenia zwierząt – wtedy znikną problemy ze szkodami łowieckimi.

P. Józef Kubik –prezes Koła Cyranka, redukcja dzików nastąpiła trochę, jest problem jeleni , na trzy łanie można zastrzelić na 1 byka. Byki jelenia trzeba zredukować bezwzględnie. Nie możemy sobie dać rady z przepisami, byki jeleni należy zredukować tj strzelać jak idzie, bo tak ich jest dużo, nie jest łatwo stwierdzić ile jest selekcyjnych. To są złożone tematy, w których IZBA może wspomóc, aby ta władza zauważyła te problemy

P. z-ca Burmistrza – trzeba ze sobą rozmawiać, przepisy nie są doskonałe, na tym cierpią rolnicy a myśliwi dostają przy okazji rykoszetem. Obiecał, że spowoduje wywieszenie aktualnej informacji o zgłaszaniu szkód na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim w Trzcińsku Zdroju. P. A Zielińska zawnioskowała o zakończenie spotkania, z przebieguktórego zostanie napisany protokół i sprecyzowane wnioski, które przekazane zostaną Zarządowi ZIR w Szczecinie. A. Zielińska – Delegat do WZ ZIR.

Aleksandra Zielińska

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.