Reklama [góra]

Projekt "Women in society" w Chojnie


W dniach 12-16.02.2017 w Chojnie odbyło się spotkanie uczestników projektu „Women in society”. Jest to Międzynarodowa Inicjatywa Młodzieżowa z programu Erasmus+. Projekt jest realizowany przez StowarzyszenieDouzelage w Chojnie we współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie (Polska), Stowarzyszenie Miast Partnerskich z Koszeg (Węgry) oraz miasto Konya (Turcja). 

\Idea projektu powstała wśród młodych osób zainteresowanych sytuacją kobiet w ich środowiskach lokalnych, ich stosunkowo niewielkim zaangażowaniem obywatelskim i problemami z jakimi się borykają. W działaniach projektu grupy partnerskie zajmują się problematyką związaną z rolą kobiet na szczeblu lokalnym w Chojnie, Konya i Koszeg oraz na poziomie krajowym w Polsce, Turcji i na Węgrzech. Celem jest  również zachęcenie do dyskusji nad zmieniającą się we współczesnym świecie rolą kobiet, motywowanie dziewcząt i młodych kobiet do brania bardziej aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, walka z fałszywymi stereotypami dotyczącymi stopnia aktywności zawodowej kobiet, promowanie kobiet sukcesu w lokalnej społeczności, a także ukazywanie i promowanie przykładów pozytywnych rozwiązań problemów jakie podejmuje projekt.

Podczas działań projektu jego uczestnicy biorą udział w zajęciach przybliżających różnice kulturowe w państwach partnerskich projektu, warsztatach, wywiadach oraz dyskusjach na temat roli kobiet w społeczeństwie. Podczas realizacji przedsięwzięć projektu, młodzieżuczysię od siebie nawzajem, nabywa nową wiedzę i umiejętności.

Podczas spotkania projektu w Chojnie dokonano podsumowania dotychczasowych działań, odbyły się spotkania z władzami Chojny lokalnymi kobietami sukcesu, została otworzona wystawa fotograficzna „Kobiety sukcesu”. 

Przygotowano newsletter projektu, jego prezentacje multimedialne, film ze spotkania partnerów i materiały na stronę internetową projektu, odbyło się również wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu. Uczestnicy projektu znaleźli też czas na zajęcia integracyjno – kulturowe, nocne ognisko nad jeziorem w Jeleninie, zwiedzanie Szczecina i udział w koncercie w Filharmonii Szczecińskiej.

Projekt zachęca do dyskusji nad zmieniającą się we współczesnym świecie rolą kobiet, motywuje dziewczęta i młode kobiety do brania bardziej aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności, powoduje odkłamanie stereotypów i promuje lokalne kobiety sukcesu. Rekomendacje uczestników projektu na temat rozwiązywania problemów kobiet, przekazane władzom samorządowym, zapewniąjego efekt długofalowy.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.