Reklama [góra]

Roczna odprawa Policji w Gryfinie [foto] [video]


W 2016 roku policjanci przeprowadzili ponad 8300 interwencji na terenie powiatu gryfińskiego. W Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie odbyła się roczna odprawa podczas której podsumowano miniony rok. 

Spotkanie otworzył mł. insp. Kazimierz Piotrowski (na zdjęciu powyżej), który pełni obowiązki komendanta powiatowego. podkreślał, że miniony rok to zasługa pracy tutejszych policjantów i byłego komendanta Andrzeja Stechnija, który wraz z końcem 2016 roku przeszedł na emeryturę. Docenił również współpracę z lokalnymi samorządowcami i przedstawił statystyki z ostatnich 12 miesięcy.Głos zabrał również zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, który działalność gryfińskiej komendy ocenił na czwórkę z plusem.

Wśród priorytetów na przyszły rok wymieniano między innymi zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem poprzez Krajową Mapę Zagrożeń i współpracę z dzielnicowymi, ograniczenie przestępczości wśród młodzieży i ukierunkowanie działań na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.