Reklama [góra]

Dzień Wagarowicza z Nadleśnictwem i kołem łowieckim "Sokół" w Szczecinie [foto]Myśliwi Koła Łowieckiego "Sokół" w Szczecinie, dzierżawiący jeden z obwodów łowieckich, położony w granicach terytorialnych gmin Chojna i Trzcińsko Zdrój, w dniu 21 marca zorganizowali na terenie stanicy myśliwskiej w Barnkowie, spotkanie z uczniami klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I-go w Żabnicy, gm. Gryfino, przybyłymi na miejsce autokarem wraz ze swymi opiekunami. 

Spotkanie, składające się z części edukacyjnej oraz rekreacyjnej, stanowiło podziękowanie myśliwych za zebranie ponad pół tony kasztanów, które to szkoła przekazała nieodpłatnie na zimowe dokarmianie zwierzyny łownej w obwodach naszego koła.Część edukacyjną poświęconą faunie naszych pól i lasów, przeprowadziła zaproszona przez zarząd koła przedstawicielka Nadleśnictwa Chojna Pani Agnieszka Kujawska, która posługując się przygotowanymi uprzednio i właściwie dobranymi pomocami w postaci plansz zwierząt, zainteresowała zebraną młodzież. Był wykład pogadanka, rozpoznawanie zwierząt po tropach i wydawanych głosach, a także rozwiązywanie zadań i krzyżówki o tematyce łowieckiej. Były też bardzo liczne pytanie nie tylko z tematyki łowieckiej, na które udzielono odpowiedzi. Panią Agnieszkę wsparli posiadaną wiedzą, doświadczeniem i przeżyciami łowieckimi członkowie koła. Inna grupa myśliwych przygotowała ognisko, nad którym pieczono tradycyjne kiełbaski, a na grillu hamburgery. Ponadto serwowano ciasto i napoje. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki w ramach przeprowadzonego losowania (loteria).W części końcowej przedstawicielom szkoły wręczono okazałe podziękowanie i wspaniały album zwierząt. Zadeklarowana została dalsza współpraca uczniów z naszym kołem łowieckim w zakresie pomocy zwierzętom łownym. Młodzież rozstała się z myśliwymi wyrażonym zbiorowo głośnym pozdrowieniem "Darz Bór!"

Trzeba podkreślić, że opiekunowie (nauczyciele) tej 46 osobowej grupy uczniów, w ten sposób zagospodarowali "Dzień Wagarowicza".

Organizatorzy.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.