Reklama [góra]

Nowy zarząd Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie


We wtorek 21 marca w bibliotece miejskiej w Chojnie odbyło się posiedzenie fundatorów, rady i zarządu Fundacji Kościół Mariacki w Chojnie. Został powołany nowy zarząd i nowa rada fundacji. 

Obowiązki prezesa Fundacji Kościół Mariacki powierzono proboszczowi parafii Świętej Trójcy w Chojnie ks. Janowi Zalewskiemu. Zastępcą prezesa został Peter Helbich z Hanoweru. Do zarządu zostali powołani: Reinhard Schmook i Andrzej Lipiński. Przewodniczącym rafy fundacji został Berthold Schwarz, natomiast zastępcą ks. prał. Aleksander Ziejewski. Honorowym członkiem zarządu fundacji został mianowany ks. prał. Antoni Chodakowski.

- Mam nadzieję, że rozpoczyna się nowy etap działalności kościoła mariackiego w Chojnie. Jako nowy prezes zarządu, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare, oprócz zasadniczych i koniecznych prac związanych z odbudową świątyni, chciałbym nadać nowy impuls ekumeniczny w kraju i we współpracy międzynarodowej. Rozwijać działalność kulturalną, turystyczną i edukację ekologiczną w ramach „Zielonego Kościoła” w duchu encykliki „Laudato si”. Chciałbym, aby kościół mariacki i parafia Świętej Trójcy tworzyły przestrzeń spotkań, modlitwy i braterstwa dla ogółu mieszkańców, nie tylko po obu stronach Odry, ale również dla Europy wschodniej i Skandynawii - powiedział ks. Jan Zalewski.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.