Reklama [góra]

Słuchasz radia w firmie? Kontrolerzy sprawdzą czy masz zarejestrowane urządzenie


Pracownicy Poczty Polskiej odwiedzają firmy i sprawdzają czy są w nich używane odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne. 

- Weszły dwie kobiety, pokazały legitymację Poczty Polskiej i zapytały o to czy posiadamy radioodbiorniki, ponieważ sprawdzają czy w firmach są takie urządzenia i czy są one zarejestrowane - mówi nam jeden z chojeńskich przedsiębiorców, wyraźnie zaskoczony kontrolą.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy biuro prasowe Poczty Polskiej, poniżej publikujemy otrzymaną odpowiedź:

Poczta Polska realizuje zadania związane z usługą rtv zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (tekst jedn. Dz. U. 2014, poz. 1204 z późn. zm) w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania oraz kontroli obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłat z tytułu abonamentu rtv.

Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych odbywają się na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi (Dz. U. z dnia 26 września 2013 r. poz. 1140). Kontrole zgodnie z ustalonym planem realizują wyznaczeni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej, na podstawie wydanych upoważnień.

W ramach realizacji zadań kontrolerzy przed rozpoczęciem kontroli zgłaszają cel wizyty oraz okazują aktualne (obowiązujące w danym roku) upoważnienia do przeprowadzania kontroli, posiadają również identyfikatory, legitymacje służbowe, a na życzenie kontrolowanego są zobowiązani do okazania dowodu osobistego.

W przypadku braku rejestracji odbiorników rtv podczas przeprowadzanej kontroli jest sporządzany protokół, który stanowi dokument w prowadzonym postępowaniu.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o opłatach abonamentowych w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika rtv w wydanej decyzji nakazuje się rejestrację odbiornika oraz ustała opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika stanowiącą trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika ( art. 5 ust.3 cyt. ustawy).


fot. pixabay

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.