Reklama [góra]Gmina wspiera potrzebujących i rozdaje produkty żywnościowe [video]


Gmina Mieszkowice po raz kolejny zorganizowała pomoc żywnościową z Banku Żywności. Od czwartku (6 kwietnia) trwa wydawanie produktów. 

Jak podkreśla burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa pozyskiwanie produktów żywnościowych nie kosztuje gminę ani złotówki - gmina od dwóch lat współpracuje z Bankiem Żywności w temacie zaopatrzenia w produkty żywnościowe mieszkańców, rodzin, które żyją poniżej minimum socjalnego. Produkty zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

O pomoc żywnościową mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.  1.268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 1.028,00 zł dla osoby w rodzinie.

Za naszym pośrednictwem burmistrz Mieszkowic dziękuje wszystkim, którzy pomogli w pozyskaniu i rozdaniu produktów - firmie Jutan ze Starych Łysogórek, firmie Mokrzyccy z Mieszkowic, Zakładowi Usług Komunalnych w Mieszkowicach, Robertowi Cabanowi, Leszkowi Mazurkiewiczowi, pracownikom Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach, radnym gminy, druhom strażakom oraz mieszkańcom Mieszkowic i gminy.

Na zdj. Burmistrz Andrzej Salwa w magazynie gdzie wydawana jest żywność. 

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.