Reklama [góra]

Ponad milion złotych na zabytki. Wśród inwestycji znalazła się Chojna oraz Moryń


Ponad milion złotych trafi na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Pomorza Zachodniego. Na liście znajdują się zabytki między innymi z Chojny, Morynia czy też ze Stołecznej. 

Decyzję o przyznaniu dotacji, we wtorek 25 kwietnia br. podjął Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na wniosek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Troska o zabytki Pomorza Zachodniego to nasze wielkie, wspólne wyzwanie. Potrzeby są tutaj ogromne. Środki, które udaje nam się wygospodarować na ten cel, ich nie zaspokoją. Ale systematyczna, rokroczna pomoc, która trafia do dziesiątek miejscowości regionu, jest ważnym wsparciem dla osób i instytucji, które dbają o perełki zachodniopomorskiej architektury – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Ze wsparcia korzystają gminy, parafie, muzea, ośrodki kultury, stowarzyszenia, izby rzemieślnicze, gospodarstwa rolne, spółki oraz osoby prywatne.

Do udziału w konkursie uprawniony był każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na jedno zadanie nie mogła przekroczyć 100 tys. zł.

Pula działań wynosi dokładnie 1 150 000 zł. Pośród wszystkich projektów, znajdują się:

 • Chojna (gmina Chojna) - Kościół Mariacki-wymiana części pokrycia dachowego - etap II
  (10 000,00 zł)
 • Moryń (gmina Moryń) - badania architektoniczne, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, opracowanie dokumentacji budowlanej na remont i zabezpieczenie reliktów średniowiecznego zamku. (25 000,00 zł)
 • Stołeczna (gmina Trzcińsko-Zdrój) - Kościół filialny w miejscowości Stołeczna
  (15 000,00 zł)
 • Kołbacz (gmina Stare Czarnowo) - Gotycka Baszta Więzienna - wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji południowej i zachodniej oraz renowacji zachowanej stolarki drzwiowej (25 000,00 zł)
 • Sitno (gmina Myślibórz) - Zespół pałacowo-parkowy w Sitnie, XVIII w. - odsłonięcie i renowacja zachowanych dekoracji malarskich i sztukatorskich - etap III (15 000,00)
 • Swobnica (gmina Banie) - Wykonanie programu prac konserwatorskich dla potrzeb kompleksowego remontu Zamku w Swobnicy - etap II wnętrza (15 000,00 zł)
 • Barlinek (gmina Barlinek) - Barlinek, cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, 1873 r. Prace ratujące zabytek przed dalszą degradacją i usunięcie zagrożenia: remont dachu - decyzja PINB - kontynuacja (20 000,00 zł)
 • Dębno (gmina Dębno) - Konserwacja ratunkowa przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - II etap (15 000,00 zł)

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.