Reklama [góra]

Ponad pół miliona złotych unijnej pomocy


Dwie gminne świetlice i jedna strażnica ochotniczej straży pożarnej przejdą gruntowny remont. Kompleksowa termomodernizacja obejmie budynki w Żelisławcu oraz Dobropolu Gryfińskim. Gmina Stare Czarnowo pozyskała na ten cel ponad 500 tys. zł wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Umowę o dofinansowanie obu inwestycji podpisała w Szczecinie wójt Marzena Grzywińska oraz Konstanty Oświęcimski i Radosław Mackiewicz, Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Unijne fundusze, które pozyskała Gmina przeznaczone są w ramach RPO WZ 2014-2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną i zabezpieczone dla strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W imieniu marszałka województwa wdraża je Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Przyznane wsparcie pozwoli na remonty budynków w Żelisławcu i Dobropolu Gryfińskim.
W pierwszym z nich prace zaplanowano jeszcze w tym roku, w drugim zaś na rok 2018. Modernizacja świetlici budynku OSP poprawi efektywność energetyczną obiektów oraz zmniejszy zużycie w nich energii.

- Co prawda kilka lat temu w obiektach prowadzono prace remontowe, ale wykonano je niezgodnie przyjętymi normami. Ocieplenie budynków było po prostu zbyt cienkie. Teraz warunki ulegną znaczącej poprawie. Tym sposobem unikniemy również sytuacji, w której świetlice ogrzewane są kominkami na drewno - powiedziała wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska - To wsparcie bardzo pomoże nam w realizacji obu remontów, a w rezultacie przyniesie oszczędności do gminnego budżetu związane z rachunkami za ogrzewanie obiektów. Przyznane nam środki doceniamy szczególnie, bowiem w ostatnich dwóch latach bardzo przyśpieszyliśmy z inwestycjami uwzględniającymi potrzeby naszych mieszkańców - dodała.

W Dobropolu Gryfińskim kapitalna modernizacja obejmie przebudowę źródeł ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania, zmianę elewacji i ocieplenie podłóg przy gruncie.Nowe będzie też oświetlenie. Z kolei w Żelisławcu w budynku, w którym mieści się świetlica wiejska i strażnica ochotniczej straży pożarnej, dodatkowo wymienione zostaną drzwi wejściowe oraz ocieplony będzie strop nad piwnicami. W obu budynkach pomalowane zostaną również ściany, położona zostanie nowa glazura i zamontowane będą pompy ciepła.
Koszt całkowity termomodernizacji budynków to ponad 650 tys. zł. Wsparcie unijne wyniesie prawie 520 tys. zł. Zadanie wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”.

Gminne inwestycje wynikają ze strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, do którego przynależy Gmina Stare Czarnowo. ZIT to przede wszystkim nowe narzędzie służące wdrażaniu funduszy europejskich wpływające na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. W perspektywie unijnej 2014-2020 tylko na terenie SOM-u na ich realizację zaplanowano prawie 110 mln euro.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.