Reklama [góra]

Powiat przebuduje kolejną drogę z dofinansowaniem


Zarząd Powiatu w Gryfinie podpisał umowę z firmą Strabag spółka z o.o. na wykonanie w bieżącym roku przebudowy ulicy Armii Krajowej w Gryfinie.

Umowę z ramienia Powiatu podpisali starosta Wojciech Konarski, wicestarosta Jerzy Miler, wykonawcę reprezentował kierownik Grupy Szczecin Teren Wojciech Antczak.

Na zdj. od lewej: naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami - Arkadiusz Durma, wicestarosta - Jerzy Miler, skarbnik powiatu - Janina Niwa, starosta - Wojciech Konarski, kierownik Grupy Szczecin Teren - Wojciech Antczak, kierownik nadzoru - Łukasz Szawaryński, członek Zarządu Powiatu - Tomasz Siergiej.
Zadanie realizowane jest w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", przy 50% dofinansowaniu z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 3,5 mln złotych. Udział finansowy w przedsięwzięciu będzie mieć również Gmina Gryfino, która dofinansuje roboty budowlane w kwocie 500 tys. złotych. Pozostałe koszty stanowić będą wkład własny powiatu. Przebudowa obejmie odcinek ulicy o długości 1272 mb. Zgodnie z umową prace potrwają do końca września.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.