Reklama [góra]

Weź udział w konkursie plastycznym "Zwierzęta naszych lasów"


Centrum Kultury w Chojnie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w nowym konkursie plastycznym "Zwierzęta naszych lasów". Termin składania prac do 15 maja 2017 r.

Celem konkursu jest:
  • rozszerzenie wiedzy związanej z życiem leśnych zwierząt,
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
  • uwrażliwienie na piękno przyrody.
  • inspirowanie do aktywności twórczej,
  • zapoznanie z różnorodnością form plastycznych.
Regulamin
Konkurs przeznaczony dla świetlic, domów kultury, szkół i przedszkoli.
  • technika dowolna z wyłączeniem technik przestrzennych
  • format prac: A4, A3
  • jury nagrodzi 10 laureatów
  • każda praca powinna być opisana (imię i nazwisko dziecka i opiekuna, nazwa placówki, wiek dziecka i dopisek "Zwierzęta naszych lasów")
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Termin składania prac do 15 maja 2017 r.

Centrum Kultury w Chojnie
plac Konstytucji 3 Maja
74-500 Chojna

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.