Reklama [góra]

"Wypalanie traw i nieużytków 2017" - zajęcia profilaktyczne w Szkołach Podstawowych [foto]


W dniu dzisiejszym Straż Miejska w Gryfinie wraz z funkcjonariuszem KPPSP w Gryfinie w ramach programu Bezpieczna Gmina przeprowadzono zajęcia profilaktyczne o tematyce: "Wypalanie traw i nieużytków 2017".

Akcja miała na celu nagłośnienie problemu wiosennego wypalania roślinności i poprzez  działania informacyjne oraz edukacyjne miała podnieść poziom świadomości ekologicznej młodzieży.

Celem głównym było uświadomienie bezcelowości wypalania traw i poznanie skutków wypalania traw.

Zajęcia profilaktyczne przeprowadzono:

1. SP Radziszewo, klasa 4 – 10

2. SP Żabnica, klasa 4 – 19.

W szkoleniu uczestniczyło 29 uczniów klas 4 i 2 nauczycieli.

Skuteczne efekty w walce z pożarami traw daje edukacja realizowana głównie w szkołach ponieważ za pośrednictwem uczniów trafi do rodziców, znajomych rolników i innych. Poprzez edukację dzieci i dorosłych pragniemy zmniejszyć wiosenne zagrożenie pożarowe - rozmiar klęski powodowany bezmyślnością ludzi wypalających trawy.

Na spotkaniu podjęto szereg działań, aby uświadomić wszystkim, że proceder wypalania traw jest wysoce szkodliwy dla biocenozy łąkowej, stwarza zagrożenie pożarowe i jest zabroniony szeregiem aktów prawnych. Każdy uczestnik spotkania otrzymał broszurkę opracowana przez OSP Radziszewo przy współudziale Rady Koordynacyjnej d.s. „ Programu Bezpieczna Gmina” informującą o zagrożeniach dla przyrody, skutkach gospodarczych, karach za łamanie przepisów oraz zakładkę „Stop Wypalaniu Traw”. Na spotkaniu omówiono również jak powinno zachować się dziecko w razie pożaru, przypomniano wszystkim ważne numery telefonów alarmowych oraz jak w prawidłowy sposób powiadomić straż pożarną o zagrożeniu, którego jesteśmy świadkami.


Na zajęciach wykorzystano film nakręcony przez strażaka Jana Wiśniewskiego z OSP Radziszewo o tematyce wypalania traw i nieużytków. Dzięki przeprowadzonym zajęciom dzieci będą zwracały większa uwagę na palące się trawy i będą miały świadomość, że zjawisko to nie jest pożyteczne, tym bardziej legalne.

Podczas spotkania korzystano również z prezentacji multimedialnej poświęcanej statystyce udostępnione przez KGPSP.

Na zakończenie spotkania po zaprezentowaniu tematu uczniowie otrzymali: 30 szt. zakładek do książek, 30 szt. broszur informacyjnych o tematyce: „Wypalania traw i nieużytków” oraz 4 plakaty "Stop wypalaniu traw" udostępnione przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Spotkania w placówkach oświatowych teren miasta i gminy Gryfino Zajęcia prowadzone są od 05.04.2017 W akcji brały udział SP 2 Gryfino, ZS Chwastnica, ZS Gardno w spotkaniach uczestniczą inspektor Piotr Kawka specjalista A. Kubiak aspirant Adam Tomczyk kapitan Mirosław Podolak.Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.