Reklama [góra]

Dawka historii dla klas mundurowych


Zwiedzanie Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Mieszkowicach, spacer po cmentarzu wojennym, lekcje historii oraz spotkanie z dowódcą 5 Pułku Inżynieryjnego, a także burmistrzami Gmin Cedynia i Mieszkowice to niektóre punkty zapisane w planie konferencji klas mundurowych województwa zachodniopomorskiego.  Wydarzenie odbędzie się 16 maja br. o godzinie 9 w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia – Siekierki – Gozdowice.

Celem konferencji jest poznanie i wymiana doświadczeń szkół prowadzących klasy mundurowe. Młodzież pozna także wydarzenia historyczne z 1945 r., które miały miejsce w Rejonie Pamięci Narodowej Cedynia – Siekierki – Gozdowice. Spotkanie ma sprzyjać również integracji środowiska szkolonego zainteresowanego obronnością kraju oraz historią regionu. Do uczestnictwa w wydarzeniu zgłosiło się 10 szkół, które będzie reprezentowało stu uczniów. 

Rejon Pamięci Narodowej jest bliski społeczeństwu Pomorza Zachodniego oraz 5 Pułkowi Inżynieryjnemu, który objął szczególną opieką rejon forsowania Odry i rozpoczęcie „Operacji berlińskiej” - ostatniej wielkiej bitwy, która zakończyła II Wojnę Światową.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Współorganizatorzy to: Burmistrz Gminy Mieszkowice, Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” w Chojnie oraz Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Szczegółowe informacje oraz plan konferencji na stronie: http://www.bezpieczenstwo.wzp.pl/konferencja-klas-mundurowych

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.