Reklama [góra]

Kolejny cios dla gminy Chojna? - będą musieli oddać blisko 2 miliony!


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę wniesioną przez gminę Chojna. Decyzja Ministra Rozwoju podtrzymana. Kwota prawie dwóch milionów złotych będzie musiała zostać zwrócona.

Gmina  Chojna na decyzję Ministra Rozwoju złożyła skargę już w tamtym roku. Po 12 miesiącach  odbyła się rozprawa, którą gmina przegrała. W związku z oddaleniem skargi na włodarzach gminy spoczywa zwrot. m.in środków z otrzymanych zaliczek przekazanych Gminie na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Chojna" wraz z odsetkami - łącznie to prawie
2 000 000 złotych!

Gmina Chojna w dalszym ciągu utrzymuje, że przedmiotowy projekt został zrealizowany przez gminę zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.  Zapowiada równie, że na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie złoży skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz równolegle wystąpi do Ministerstwa Rozwoju z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty oraz umorzenie odsetek.

Nie jesteśmy w tej sytuacji samotni, Ministerstwo tą samą decyzję wydało również dla innych samorządów, które również  muszą zwrócić część pozyskanego dofinansowania w ramach kosztów realizacji projektów. Co nie zmienia faktu, że sama perspektywa przypisania do długu gminy Chojna kolejnych dwóch milionów jest niepokojąca. To kolejny cios po którym Chojna będzie musiała się podnieść.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.