Reklama [góra]

Ogólnopolska Olimpiada Sportowa Klas Mundurowych "Silni Sportem" w Akademii sztuki Wojennej w Warszawie


W piątek 28 kwietnia 2017 roku, w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie odbyła się Olimpiada Sportowa Klas Mundurowych pod hasłem "Silni Sportem". Regulamin olimpiady przewidywał udział ośmioosobowych drużyn ze szkół w Polsce, prowadzących klasy mundurowe. 

W Olimpiadzie wzięła udział drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w składzie: Mateusz Barczyk, Jakub Hefka, Kamil Kowalski, Błażej Koziniec, Patrycja Matusiak, Julia Sawicka, Tomasz Sosnowski i Marcin Stasiński. Do Olimpiady uczniów przygotował szkolny koordynator klas mundurowych mgr Marek Bednarz oraz opiekun szkolnej grupy WOPR mgr Marek Łągiewczyk. Funkcję lidera i opiekuna grupy młodzieży pełnił mgr Aleksander Lizak.

Oprócz ZSP w Chojnie na zaproszenie organizatora odpowiedziało jeszcze 10 szkół prowadzących klasy mundurowe, objętych patronatem Akademii Sztuki Wojennej.

W zmaganiach uczestniczyła również w ramach programu Erasmus+ reprezentacja studentów z Bułgarii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Turcji i Węgier.

Oficjalnego otwarcia Olimpiady dokonał adiunkt wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ppłk dr Andrzej Soboń. Tuż po otwarciu odbyło się spotkanie liderów grup, a następnie rozpoczęły się konkurencje: ratownicze holowanie osoby tonącej w basenie, tor przeszkód, składający się z biegu z bronią slalomem, przewrotu w przód, skoku przez kozła, czołgania się i przetransportowania poszkodowanego oraz turniej w piłkę halową. Każda konkurencja była punktowana według osiągniętych wyników czasowych i wygranych lub przegranych meczy.

Po ciężkiej i emocjonującej rywalizacji nastąpiło ogłoszenie wyników. Drużyna ZSP w Chojnie zajęła V miejsce. Olimpiada zakończyła się wspólnym obiadem w kantynie studenckiej. Była okazją do integracji uczniów klas mundurowych z całej Polski, a także kolejnej wizyty uczniów w Akademii Sztuki Wojennej, sprawującej patronat nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.