Reklama [góra]

Pożegnali dyrektor PCPR w Gryfinie


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Marianna Kołodziejska-Nowicka, 28 kwietnia uczestniczyła ostatni raz w posiedzeniu Zarządu Powiatu, jako dyrektor PCPR. Dotychczasowa dyrektor przechodzi na emeryturę. 

Marianna Kołodziejska-Nowicka przedstawiła Zarządowi do zatwierdzenia projekt "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" o wartości ponad 1 mln zł, z dofinansowaniem zewnętrznym ponad 800 tysięcy zł. Skierowany jest on do osób niepełnosprawnych, rodzin zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową. 

Umożliwi on zdobywanie kwalifikacji m.in. do pracy Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie aneksu do programu "Aktywny samorząd" na kwotę 169 tysięcy zł.
W związku z przejściem z końcem kwietnia na emeryturę, Zarząd Powiatu podziękował pani Mariannie za 10 lat pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, dzieci z Domów Dziecka oraz wszystkich potrzebujących pomocy.

Z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę pragniemy wyrazić słowa uznania i szacunku za profesjonalizm, rzetelność i pracowitość. Dziękujemy za współpracę i zaangażowanie w powierzone
zadania i gratulujemy wszystkich sukcesów i osiągniętych rezultatów.

Na progu nowego etapu życia życzymy Pani, aby był to czas wypełniony wewnętrznym
spokojem i realizacją wszystkich dotąd odkładanych marzeń i planów. Niech
towarzyszy temu niezawodne zdrowie i energia.
Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.