Reklama [góra]

Świto szkoły w Zespole Szkół w Moryniu
W piątek 19 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Moryniu był dniem wyjątkowym. Obchodziliśmy wówczas Święto Szkoły, które w tym roku miało szczególny wymiar.

Sztandar Szkoły Podstawowej im. st. sierż. Mieczysława Majchrzaka został odznaczony „Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym – Zwycięzcom 1945 r.”, przyznanym przez Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Szczecinie. Dekoracji dokonał Kawaler Orderu Wojennego Virtutti Militari płk Leon Bodnar – Zastępca Prezesa Zachodniopomorskiego Zarządu ZKRPiBWP. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Związku Sybiraków z Koła Terenowego w Chojnie.


Drugim powodem świętowania była 10. rocznica nadania imienia Publicznemu Gimnazjum. 18 maja 2007 roku na mocy Uchwały nr XXXV/321/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 31 sierpnia 2006 r., na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego moryńskie gimnazjum otrzymało imię Jana Pawła II. Wówczas zaprezentowano także nowy sztandar z wizerunkiem Patrona i słowami „Wy jesteście moją nadzieją”.

Uroczystość Święta Szkoły rozpoczęła się w Kościele Parafialnym pw. Ducha Świętego w Moryniu. Mszę Św. w intencji społeczności szkolnej sprawowali ks. dziekan Michał Kostrzewa, ks. prob. Marian Augustyn i ks. prob. Piotr Subocz.

Część oficjalna uroczystości zakończyła się występem uczniów. Wiersze i pieśni sprawiły, że nastrój był bardzo podniosły. Podsumowano także konkursy poświęcone Janowi Pawłowi II (plastyczny, wiedzy i literacki) oraz wręczono nagrody zwycięzcom. Po części oficjalnej rozpoczął się, zgodnie z tradycją, piknik rodzinny. Wśród atrakcji dla uczniów był „papieski tor przeszkód”, popcorn, lody, pyszne ciasto oraz grochówka. Zaproszeni goście zwiedzali przygotowane wystawy, a uczniowie klasy szóstej spotkali się z pułkownikiem Bodnarem i mogli usłyszeć relację 95-letniego dziś uczestnika m.in. walk o Kołobrzeg, forsowania Odry i operacji berlińskiej.

Organizacja Święta Szkoły była możliwa dzięki zaangażowaniu i wsparciu sympatyków naszej szkoły. Pomogli nam: burmistrz Morynia pan Józef Piątek, dyr. DPS w Moryniu s. Małgorzata Kałdowska, dyr. MOK pani Marta Cacek, sołtys Przyjezierza pani Danuta Piątkowska, sołtys Bielina pani Anna Sobczyńska, Piekarnia-Cukiernia M.A.X.X. Ogromne podziękowania należą się Radzie Rodziców, której pomoc i wsparcie rzeczowe i finansowe było nieocenione. Szczególne podziękowania składam pani Ewelinie Adamczewskiej.


Za zaangażowanie w przygotowanie święta gorąco dziękuję wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom i uczniom.

Krzysztof Jaz
dyrektor ZS w Moryniu

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.