Reklama [góra]

Szkolenie kadry pedagogicznej ZSP w Chojnie w ITS na Malcie w ramach projektu "Europejskie staże" z programu ERASMUS +


W dniach od 24.04-28.04.2017 r. cztery nauczycielki przedmiotów gastronomiczno - hotelarskich uczestniczyły w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym dla kadry pedagogicznej, w ramach realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie projektu mobilności zawodowej pt. „Europejskie staże” z programu Erasmus+. Szkolenie odbywało się w formie job shadowing w Institute of Tourism Studies na Malcie.

Celem projektu było podniesienie zawodowych umiejętności kadry pedagogicznej, poszerzenie kompetencji językowych i wielokulturowych, jak również kształtowanie tożsamości europejskiej. Zrealizowany program szkolenia obejmował:
  • konferencję poświęconą strukturze kształcenia zawodowego na Malcie, w Polsce i Hiszpanii, podczas której każda grupa przedstawiła i omówiła system szkolnictwa zawodowego swojego kraju,
  • zwiedzanie Institute of Tourism Studies (ITS) i prezentację bazy szkoły, w której studenci z całego świata doskonalą swoje umiejętności zawodowe dotyczące sporządzania potraw i obsługi klienta,
  • obserwację zajęć na temat kultury maltańskiej, a następnie realizacja zajęć praktycznych w formie zwiedzania stolicy Malty Valletty,
  • spotkanie z koordynatorem d.s. praktyk z ITS, który przedstawił miejsca, czas i przebieg lokalnych i zagranicznych staży oraz wymianę doświadczeń w tym obszarze przez uczestników projektu,
  • zajęcia języka angielskiego przeznaczone dla osób dorosłych z różnych krajów dokształcających się z zakresu turystyki,
  • spotkanie z przedstawicielem ds. przygotowania i organizacji projektu „Valletta- Europejska Stolica Kultury 2018”,
  • obserwację zajęć praktycznych uczniów gastronomii odbywających się w szkolnej Restauracji Pembroke Suite,
  • zajęcia w plenerze polegające na zwiedzaniu Pałacu Inkwizytorki i Muzeum Morskiego w Birgu, połączone z zajęciami praktycznymi z turystyki, podczas których uczniowie pełnili role przewodników.

Na zakończenie mobilności uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu w ITS Udział w projekcie był dla nauczycieli nowym i ciekawym doświadczeniem. Przyczynił się do poszerzenia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności, istotnych w pracy i dla rozwoju zawodowego. Zaowocował wzrostem kompetencji językowych, a także społecznych i kulturowych.
Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.