Reklama [góra]

Trwa rekrutacja kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie


Trwa rekrutacja kandydatów 
do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie
na rok szkolny 2017/2018

Oferujemy naukę w:

 Liceum Ogólnokształcącym o kierunkach:
 • matematyczno - ekonomicznym
 • biologiczno - chemicznym
 • społeczno - wojskowym (klasa mundurowa)
 • ogólnym
 Technikum w zawodach:
 • technik informatyk
 • technik budownictwa
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 Branżowej Szkole I stopnia w zawodach:
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • stolarz
 • wielozawodowa (młodociani pracownicy)
 Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

ZSP w Chojnie, to:
 • szkoła, której uczniowie osiągają dobre wyniki na egzaminie maturalnym i zawodowym,
 • szkoła pod patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego województwa zachodniopomorskiego,
 • szkoła, która posiada "Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego w programie Erasmus+", dającą uczniom Technikum możliwość wyjazdu na staże za granicę,
 • szkoła, w której działa Akademia Cisco, obejmująca wszystkie klasy w zawodzie technik informatyk,
 • szkoła, która posiada tytuł "Innowacyjnej szkoły zawodowej na rynku pracy",
 • szkoła, w której Technikum posiada tytuł "Brązowej szkoły 2015" w XVII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015,
 • szkoła, która realizuje projekty edukacyjne z programu Erasmus+
 • szkoła, która uczy, wychowuje i dba o wszechstronny rozwój ucznia, w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.ZSP w CHOJNIE, TO DOBRY WYBÓR!!! 
ZAPRASZAMY!


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz druk podania dostępne są na stronie: www.zsp1chojna.pl oraz w sekretariacie szkoły, ul. Dworcowa 3, e-mail: zsp1@zsp1chojna.pl, tel. 91 414 20 29

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.