Reklama [góra]

Wydarzenia w ramach LPR Gminy CedyniaWydarzenia w ramach partycypacyjnego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia- Rewitalizacja Centrum Miasta, 24-25 maja 2017.

W dniu 9 grudnia 2016 r. Gmina Cedynia podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę o przyznaniu dotacji na przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Cedynia, w kwocie 112 260,00 zł.

Generalną koncepcją celu rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie marginalizacji zdegradowanego społecznie, ekonomicznie i przestrzennie obszaru gminy. Program doprowadzi do regeneracji społecznej zdegradowanych obszarów miasta, przywrócenia atrakcyjności centrum miasta jako ośrodka pełniącego funkcje o charakterze integrującym mieszkańców i przyciągającym turystów. Działania prowadzone w ramach rewitalizacji mają zmierzać do poprawy atrakcyjności terenu i wzrostu bezpieczeństwa. Będą stymulować społeczność do podejmowania działań zmierzających do minimalizowania ubóstwa poprzez podejmowanie pracy, uporządkowanie miejsc zaniedbanych sprzyjających nawarstwianiu się patologii oraz przestępczości. Działania na rzecz poprawy estetyki i bezpieczeństwa, organizacji przestrzeni publicznych poprawią jakość życia mieszkańców, zwiększą atrakcyjność miejsc do prowadzenia działalności gospodarczej a przez to przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej.

Nie dawno informowano o spacerze studyjnym z przewodnikiem po obszarze rewitalizacji, akcji „Zróbmy coś razem”, a teraz Gmina Cedynia zaprasza na kolejne otwarte spotkania, warsztaty dla mieszkańców, przedsiębiorców, wszystkich organizacji, stowarzyszeń, wspólnot i każdego zainteresowanego działaniami w obszarze rewitalizacji dotyczące opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia.

I  wydarzenie to warsztaty „ Rewitalizacja w praktyce”, które  odbędą się 24 maja 2017 roku w Muzeum Regionalnym w Cedyni od godz. 17:00. Warsztaty mają formę spotkania otwartego dla wszystkich: mieszkańców, przedsiębiorców, wszystkich organizacji, stowarzyszeń, wspólnot i każdego zainteresowanego działaniami w obszarze rewitalizacji. Podczas warsztatów zostaną przedstawione konkretne przykłady rewitalizacji w praktyce. Zaprosiliśmy jako prowadzącego Pana Michaela Kurzwelly.

"Ainydec" - lustrzane odbicie słowa miasta Cedynia. Ten zabieg pozwoli patrzeć na nasze miasto inaczej, jakby z księżyca. Mimo to, że w ramach partycypacyjnego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia wchodzimy w obszar „zabawy”, traktujemy nasze „odloty” poważnie. Po fazie zbierania marzeń spróbujemy się zbliżyć do „rzeczywistości”, sprawdzić, co da się zrealizować od razu a co dopiero kiedyś, w dalekiej przyszłości.

Michael Kurzwelly to wyrazisty artysta pogranicza polsko-niemieckiego. Mieszkający w wymyślonym przez siebie mieście nazwanym z fragmentów nazw rzeczywistych miast Frankfurt i Słubice tworząc z nich swoją nazwę Słubfurt. Oprócz nazwy artysta poznał się w całym regionie ze swojej aktywności. Zorganizował przeróżne akcje artystyczne i społeczne, które pozostały w pamięci wielu ludzi. Współtwórca projektu Nowa Amerika z wieloma działaczami tworzących własną konstrukcję rzeczywistości. Obecnie realizuje ciekawy projekt pod hasłem Ogród Nomadyczny - „latający”. Nowa Amerika Uniwersytät. Projekt badania i wspierania wspólnego społeczeństwa obywatelskiego na terenie pogranicza polsko-niemieckiego. W naszym regionie również będzie gościć akcję m.in. w Lunow (16.09.17) oraz Cedyni (30.09.17).

II. 25 maja 2017 roku:
  • o godz. 16:00 zaczynamy Grę Miejską „Tajemnice Cedyni”. Zgłoszenia przyjmuje Centrum Promocji i Turystyki w Cedyni, plac Wolności 4 (budynek Muzeum) osobiście lub telefonicznie nr tel. 91 469 30 41 do 23 maja 2017 r.
  • o godz. 19:00 w „Cedyńskich Pierożkach” ul. Staromiejska 3 w Cedyni odbędzie się spotkanie otwarte dla partnerów, prowadzone w formie warsztatów konsultacyjno-informacyjnych dotyczące projektów w ramach opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Cedynia.
Spotkania będą moderowane przez członków zespołu rewitalizacji oraz ekspertów zewnętrznych. Bardzo liczymy na obecność i aktywny udział całej społeczności gminy Cedynia.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cedyni, plac Wolności 1, pok. nr 8, tel. (091) 43-17-826, http://www.cedynia.pl/rewitalizacja.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.