Reklama [góra]

Chojeńscy radni przeciw karcie samorządności?


Zarząd Związku Miast Polskich uchwalił Kartę Samorządności 
17 lutego w Łodzi . Jest to dokument, który w siedemnastu punktach opisuje najważniejsze zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Nad przyjęciem Karty debatowali w dniu dzisiejszym Radni Rady Miejskiej w Chojnie.

- Samorząd terytorialny stanowi fundament demokratycznego państwa. Odbudowa polskiego samorządu, która przyniosła społecznościom lokalnym autonomię i możliwość decydowania o swoim losie, jest najbardziej udaną z polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości Polaków, co systematycznie potwierdzają badania opinii publicznej – czytamy w Karcie Samorządności, którą podpisać będą mogły wszystkie samorządy w Polsce.

W Chojnie podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej dyskutowano na ten temat. Część radnych było przeciw i sugerowało, że przyjmowanie stanowiska w tej sprawie ma bardzo polityczny wydźwięk, a Rada Miejska powinna być apolityczna. Burmistrz Gminy Chojna był innego zdania i nie wiedział żadnego związku pomiędzy kartą samorządności, a zajmowaniem któreś ze stron politycznych.

Ostatecznie podczas głosowania w celu rozpatrzenia projektu uchwały, sześciu radnych było za, a trzech przeciw. Pozostali radni nie wzięli udziału w głosowaniu. Uchwała w sprawie przyjęcia Karty Samorządności została przyjęta.

Brak komentarzy

Obsługiwane przez usługę Blogger.